ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Protagonistul unei lumi determinate de punctul maxim de iluminare

On Mai 06, 2014, in Jurnal de Leadership, by Neculai Fantanaru

Experimentează leadershipul ca pe o ştiinţă vie care evoluează continuu, asigurând resursele necesare realizării unei viziuni multilaterale despre lume şi viaţă.

Mă fascina lumea lor… a celor care nu cuvântă, aflaţi în afara perimetrului de exploatare a realităţii, în măsura în care îşi puteau asigura anonimatul. Ei erau protagoniştii unei lumi determinate de punctul maxim de iluminare, în sensul vectorului forţă care îşi avea originea nu în creaţie, ci într-un Creator care era constrâns să traverseze mereu, într-o adevărată goană, câmpul de profunzime a unei fenomenale cunoaşteri. Cuprins între diferenţa şi suma modulelor componentelor unei variabile-structură derivate din marea ştiinţă a timpului.

Precum lumea creată de Terry Gilliam, mă cufundam într-un univers imaginar, în care licuricii aveau nume, iar veveriţele vorbeau, tot mediul înconjurător căpăta viaţă, o valoare, un sens. Singurul sens în care se putea vorbi de o filozofie adâncă, organic legată de diverse existenţe, dar în special de activitatea multilateralului.

Concomitent, simţeam că fac parte dintr-o metafizică unică, riguroasă şi profundă, care mă plasa în centrul unei reţele de corespondenţe între cer şi pământ, între punctul material de energie constantă şi punctul material de impuls constant.

Concret, eram supus unei îndatoriri stricte: să compun zilnic o imagine ce îmi trece fugar prin faţa ochilor, dar se întipăreşte, pentru totdeauna. Mai curând o comedie a cuvântului decât un sentiment de apartenenţă la o gândire exterioară, cu un surplus de informaţii, de experienţe. Un plin neînţeles, ca un paradox al evoluţiei pus în evidenţă de o provocare pe care o poţi accepta sau nu.

Dacă l-aş parafraza pe scriitorul român, Al. Busuioceanu, aş spune că metafizica mea, departe de a fi o atitudine intelectuală, era mai mult un amestec nelămurit de intuiţii şi credinţe mistice ce mă făceau să atribui o metafizică şi primitivului care însufleţeşte şi antropomorfizează natura din jurul lui.

Era o metafizică pe care doar o presupuneam, uşor de experimentat ca pe o ştiinţă vie, pe care pregătirea mea intelectuală o îngăduia într-un anumit grad, dar pe care nu o puteam exploata, nici desluşi, în întregime.

Leadership: Poţi să asiguri resursele necesare realizării unei viziuni despre lume şi viaţă care să stabilească obiective dincolo de hotarul unei realităţi care devine tot mai copleşitoare pe măsură ce se revelează în descrierea unui spaţiu de refugiu în imaginar?

O ştiinţă vie care evoluează continuu este strâns legată de fiorul necesar construirii unor noi modalităţi de exprimare care să confere realităţii o anumită particularitate, veridicitate şi consistenţă, printr-o explicaţie chiar fantezistă, dar atrăgătoare şi captivantă.

Un domeniu cum este leadershipul, reluând în discuţie problema creaţiei, deschizând omul în faţa unei noi realităţi prin luarea în considerare a necesităţii confecţionării unui suport de susţinere a opţiunilor de configurare şi iniţializare a unei arte caracterizate de un fundament ştiinţific complex, trebuie să furnizeze o inepuizabilă posibilitate de a se impune ca sursă de inspiraţie pentru viitoarele generaţii.

Cărţile lui Jules Verne au avut darul de a iniţia oamenii în lumea gândurilor ascunse, în lumea acelor taine mai presus de orice înţelegere, determinându-i să pună bazele unor tehnologii avansate, transformându-i în savanţi. Tot astfel leadershipul, adaptat la intenţiile de accesare a unui fond nou de concepte, modele şi teorii, reprezentând din acest punct de vedere un adevărat upgrade conceptual, dar şi o realizare pur personală, duce la o amplificare a tendinţelor de consum ştiinţific, în favoarea unei perpetue evoluţii spre modernitate şi progres.

Dar pentru ca omul să-şi poată demonstra potenţialul creativ într-o evoluţie plină dinamism şi de mutaţii de ordin cantitativ şi calitativ, în conţinutul şi modul de asigurare a resurselor necesare realizării şi implementării unei viziuni consistente despre lume şi viaţă, care stabileşte obiective dincolo de obişnuit, el trebuie să devină un Creator. Dornic să traverseze mereu, într-o adevărată goană, câmpul de profunzime a unei fenomenale cunoaşteri. Pe care pregătirea sa intelectuală o îngăduie într-un anumit grad.

Un refugiu imaginar este o parte a conştiinţei universului, reprezenand singura modalitate de a produce ceva nou din năzuinţa de a împlini şi stăpâni ceva mai mult, mai larg, dintr-un spaţiu nedeterminat, fără sfârşit.

Leadership: Poţi să găseşti izvorul reînnoirii tale în contextul unei viziuni induse de o ştiinţă a totalităţii existenţei la nivel de interpretare a unei realităţi care se desfăşoară în mod plenar în activitatea imaginativă?

Pentru a crea posibilitatea unei evoluţii adaptate la o lume modernă, omul trebuie să găsească un anumit element dintr-o structură de date, să aplice acel algoritm dintre ideal şi realitate ce are o formulă ştiinţifică unică, bazată dacă se poate pe cunoaşterea apriori a timpului pe care viaţa, cu multiplele ei coordonate şi nuanţe, îl conturează neîncetat.

Să vadă prin acel material de construcție artificial, necesar oricărei creaţii, un amestec de noi factori de diferenţiere a capacităţilor sale intelectuale, fără a face din creaţie un fel de modus operandi supus logicii riguroase a unui raţionament care nu se poate autocrea, învins de concluzia: “Nimic nu se mai poate schimba.”

Leadershipul trebuie experimentat ca pe o ştiinţă vie care evoluează continuu, ridicat la o justă înţelegere a necesităţii de a garanta repartizarea echilibrată a unor elemente de anticipaţie şi noutate, combinându-le perfect în relaţie cu viaţa. Într-o zonă compusă riguros din analize şi fapte care se potrivesc cu pattern-urile unei singure reguli: “Întotdeauna este loc de alte interpretări.”

Preferinţa de a te refugia într-un univers imaginar care să coordoneze totalitatea vieţii se lasă exprimată din unghiul receptării unei realităţi care fascinează şi ridică întrebări asupra rostului tău în lume. Ea poate fi conceptualizată prin raportare la ştiinţa de a te exprima prin imagini, prin recurgerea la comparaţii şi alte figuri de stil, prin creaţie filosofică, prin viziune şi expresie literară.

Vei deveni protagonistul unei lumi determinate de punctul maxim de iluminare numai atunci când îţi vei găsi valoarea în contextul unei viziuni induse de o ştiinţă a totalităţii existenţei, care include deopotrivă pozitivul şi negativul, manifestându-se prin formele de cunoscut şi necunoscut care există în tine şi în afara ta. Şi în care ai început să crezi.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us