ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Puterea nemăsurată

On Aprilie 05, 2015, in Leadership N6-Celsius, by Neculai Fantanaru

Împinge leadershipul spre noi dimensiuni cu toate puterile ce se desfăşoară în sânul tău, construindu-ţi o imagine mentală a ceea ce se află în afara ta.

Raţiunea mea căpăta avânt pentru un alt fel de existenţă, una supusă legilor nescrise ale lumii, împotriva a ceea ce era definit deja ca primordial. Era o alcătuire complicată din fantezie, realism şi magie, dincolo de adâncul semnificant al minţii prin care puteam să acced la o putere nemăsurată, care nu se stingea sub vectorul de inducţie al observaţiilor empirice. Ca şi când aş fi sărit iute într-un tren ce m-a dus de-a lungul unui ţinut necunoscut, în mijlocul unei adevărate nebunii, oferind o măsură imprecisă ordinii lucrurilor şi experienţelor vieţii, tocmai pentru că nu ştiam să dezleg firul raţiunii pentru a crea o logică generală.

Rătăcitor, ca un om desprins de lucrurile acestei lumi, ca un personaj al lui Dumas pendulând între fiinţă şi nefiinţă, încercam cu greu să pătrund un mister a cărui pricină n-o cunoşteam, al cărui efect îl vedeam, dar nu-i înţelegeam scopul. Puterea se arăta drept ceea ce era: când eu, când altcineva, împrumutând mult din ideile timpului. O putere care mă desfăcea de lumea aceasta şi mă sincroniza într-o nemărginire fără nume constituind - precum simetria în artă - o condiţie a frumosului.

Frumosul. Sublimul. Misteriosul. Puterea de a fi totul într-un nou peisaj, într-un alt moment, în acelaşi timp o oglindă, o reflexie a lumii, un corp de cunoștințe creat prin intermediul simţirilor, al energiilor şi al ideilor sincere, transmise într-un cloud unde erau analizate şi interpretate printr-o serie de algoritmi complecşi care puteau prezice, cu o marjă oarecare de eroare, răspunsurile la întrebările fără răspuns.

Era şi asta o cale de a aduce la suprafaţă lucruri pe care le purtam în mine şi de care nu eram conştient. Total, exista în mine o dimensiune a conştiinţei apropiate de o desfătare a simţurilor care nu-mi fusese cunoscută mai înainte.

Cine caută în atitudinea înfăptuitorului de lumi frumuseţea lui interioară, simplitatea pură a inimii, acea profunzime fără de care nu poate acţiona, multiplicându-se apoi la nesfârşit prin serii de rezonanţe. Cine caută la el candoarea sufletească în ingenuitatea acelei convingeri dobândite prin experienţa bilanţului vieţii, sub incidenţa ştiinţei, cu siguranţă se va simţi încâlcit într-o plăsmuire de gânduri ba din trecut, ba din viitor, debusolându-l şi lăsându-l fără atâtea răspunsuri.

Leadership: Deţii capacitatea de a integra potenţialul esenţei tale într-o nouă unitate, prin sporirea receptivităţii faţă de ceea ce vine din afară?

Ceea ce cauţi te va găsi în cele din urmă, cu condiţia ca ceea ce urmează să asimilezi (un alt tip de informaţie, o altă doză de lumină, o nouă cantitate de cunoştinţe) să-ţi ofere posibilitatea de a depăşi imediatul unei subiectivitati incurcate. Imaginea mentală a ceea ce se află în afara ta poate deveni o nouă realitate, pe de o parte virtuală, care trebuie înţeleasă într-un sens mai larg decât eşti dispus să accepţi.

Această realitate reprezintă un amestec în cantităţi variabile dintre "adevăr" şi "proiecţiile" imaginaţiei tale. Este un concept important care ar putea să valorifice ceea ce poate fi evidenţiat în abordările pro şi contra ale ideii de superlativ, adică condiţia absolută de neasemănare.

La un alt nivel, suprapunerea unei realităţi virtuale peste un mediu real, mergând dincolo de tărâmul posibilului şi al evidenţei, creează premizele unei puteri avansate de cunoaştere şi stimulare a raţiunii. Puterea de a fi totul într-un nou peisaj, într-un alt moment, în scopul eliminării convenţionalului. Prin aceasta se produce inovaţie, originalitate, revelaţie.

Revelaţia, compusă din semnificaţii atribuite unor circumstanţe create, reprezentări particulare a unor forme noi de informaţie, adică unei realităţi subiective, este o cale de a aduce la suprafaţă lucruri pe care le porţi în tine şi de care nu eşti conştient.

Filozoful român Constantin Rădulescu Motru mărturisea: „Este destul ca sistemul ce avem în vedere să rămână neinfluenţat din afară, pentru ca să constatăm că toate puterile ce se desfăşoară în sânul său, cu toată felurimea lor calitativă, formează totuşi un circuit închis de transformare şi reprezintă un cuantum constant. Acest cuantum constant, sub care se subsumează manifestarea puterilor, a luat denumirea de energie.

Structura mentală îndreptată spre explorarea spaţiului, a timpului şi a realităţilor paralele, în legătură cu acea particularitate a înfăptuirii unei asocieri între ele, are filtrul personalităţii celui care îşi hrăneşte setea de cunoaştere prin descifrarea şi asimilarea misterelor, a ştiinţelor. De la frontiera adevărurilor neştiute.

Un asemenea creator nu este lipsit de puterea de a se regăsi într-un alt timp, într-o altă lume, angrenând existenţa sa într-o dinamică a transformării şi deschiderii spre orizonturi numai de el ştiute.

Prin prezenţa misteriosului, a ceea ce se află în afara propriei sale conştiinţe, în afara înţelegerii şi controlului imediat, oferind repartizări noi, improbabile, ale elementelor necunoscute obţinute prin revelaţie şi printr-un efort al închipuirii, se dezvoltă o altă fiinţă, o parte invizibilă a omului ce se rezumă la infinit…. fără limite.

Un înfăptuitor de lumi poate să se vadă pe sine însuşi şi să se cunoască nemăsurat prin explorarea şi aprecierea misterelor de care se înconjoară. Practic el îşi exercită puterea apelând la ceva „superior”, greu neînţeles. Puterea se arată, în acest caz, drept ceea ce poate fi: când el însuşi, când altcineva, o putere care îl desface de lumea asta şi îl sincronizează într-o nemărginire fără nume.

Misteriosul, această prezenţă invizibilă, străbătută de o energie care se sustrage de la comparaţia cu viaţa, este mai reală în el decât gândurile şi emoţiile efemere, tranzitorii, ale multelor Euri.

Puterea nemăsurată este cea ieşită din comun, adică cea care poate fi atinsă doar prin interpretarea unor trăiri interne, a unor senzaţii legate de anumite momente ale vieţii.

Ca să produci inovaţie trebuie să converteşti misterele în convingeri, în chip pozitiv şi adecvat vieţii şi personalităţii tale.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us