Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Reflexia privirii mele spre cele înalte

On Iunie 12, 2022
, in
Leadership de Succes by Neculai Fantanaru

Ceea ce vezi la tine însuţi este ceea ce ochiul surprinde la o imagine simbol cu efect de creare a profunzimii în existenţa ta.

Privesc cerul, de culoarea albastru-ciel, după ce mintea mi s-a îmbibat cu zâmbetul soarelui. Ştiu că trebuie să fac o schimbare în toate, bănuiesc acest lucru, conştiinţa îmi cere asta iar sufletul îmi porunceşte, dar nu înainte să fiu una cu cerul, nu înainte să mă bucur de culoarea lui. Un fel de calm, luminos şi răbdător, stăruie înaintea ochilor mei care nu se mai satură de culoarea albastru-ciel, atât de mult se adâncesc ei în contemplare, admirând lăcaşul împărăţiei lui Dumnezeu.

Înainte de a mă regăsi ca şi confident al unei culori care, din câte observ, ar putea să evoce o nouă realitate prin metafore pline de înţeles, mi-am amintit că toată credinţa de care face dovada un artist adevărat se rezumă la victoria luminii, izvorâtă dintr-un Ossetonevah (luminozitatea învăluitoare a unui real candid, suav și pur). Pe măsură ce desenez mai mult, totul devine mai fascinant. Aşa cum desenul este ritmul picturii, tot aşa culoarea albastru-ciel, sugerând exprimarea sinelui și înțelepciunea, poate să accelereze ritmul cu care contemplu o frumusețe neveștejită, așa cum cred că este trăitul, fără să simt vreo durere.

Să nu văd umbrele vagi din jurul meu, să văd doar semnele timpului intercalate cu vizualul unei zone de relaxare şi confort, în care mintea şi sufletul, atât cât pot să se completeze una pe cealaltă, să facă parte din tonurile sau nuanţele aceleiaşi culori. Şi poate astfel mă voi convinge de sensul real al unei combinatorici din universul creaţiei artistice care face posibilă ascensiunea sufletului din materie către lumea spirituală.

De unde oare să am puterea de a zămisli şi de a contrapune două ipostaze ale aceluiaşi tip uman, artistul şi muza lui, într-o aventură a creaţiei de o mare coerenţă, încât să păstrez în suflet liniştea pe care o dă frumuseţea unei culori menite să destindă atmosfera?

Leadership: Creaţia ta poate să atragă printr-un conţinut lăuntric ce rezonează cu “trăitul realizat prin asemănare” şi care nu se poate menţine vie decât prin reprezentarea exterioară a unei realităţi relative?

În mod justificat, dacă eu aş fi o culoare, şi m-aş descrie prin intermediul nuanţei albastru-ciel, cu văzute şi nevăzute legături între pământ şi mai sus, apoi între mai sus şi mai sus, doar ca să sugerez spiritului de artist încotro şi în ce sens să activeze relaţia cu Dumnezeu, atunci ar trebui să sensibilizez materia care mă înconjoară, a cărui vibrație îmi aduce fericire și o stare de sprit înaltă.

Să-mi fie viaţa tot atât de strălucitoare şi mai deschisă, pe cât este culoarea. Iar dacă sunt mulţumit cu mine însumi este pentru că mă mulţumeşte acel aspect al unei culori descris cu un nume ca "albastru-ciel”. Prin urmare, materia care stabileşte culoarea ochilor unei zile senine, substanţa naturală prezentă la oameni în diferite proporţii şi concentraţii diferite, substanţa care devine formă, având legătură cu senzaţia plăcută pe care mi-o poate lăsa un tablou bine colorat, este realul văzut cu alţi ochi, este orizontul lăuntricului care trece vederea prin credinţă.

Înălţându-se în imperiul luminii, materia (potenţa superioară a formei) este un spaţiu al reflecţiei despre lume, despre mine însumi. Este reflexia privirii mele spre cele înalte, şi, în acelaşi timp, este reflexia privirii mele spre înlăuntru, spre sinele meu, validă prin compararea vizuală a culorii cerului cu latura ideală a lucrurilor care mă împlinesc cu adevărat în căutarea adevărului şi sensului creaţiei. Numaidecât, mă oglindesc în culoarea albastru-ciel după cum artistul se oglindeşte în opera de artă şi în sufletul contemplatorului său.

Leadership: În viziunea ta esenţa formării statutului de creator poate fi un dat al privirii îndreptate spre instantaneele ce însoţesc un lucru care se vede, dar care nu are un efect de creare a profunzimii unei imagini?

Albastru-Ciel. Desigur, tu ai meritul de a-mi comunica acea trăire interioară pe care artistul o imprimă adesea naturilor sale statice, cu flori înmiresmate ce emană o liniște blândă. Cu surprindere şi cu eleganţă, te mişti calm şi neutru sub privirile mele, mereu sub o altă formă, cu ajutorul figurilor de stil. Dar în acelaşi timp, oricât de larg ţi-ar fi orizontul şi oricât de imensă diversitatea, oricât de mult mi-ai deschide mintea şi sufletul, voi gândi despre tine acelaşi lucru pe care îl gândea scriitorul Alexandru Vlahuţă despre opera pictorului român Nicolae Grigorescu:

"Cât de armonioase sunt culorile pe pânzele artistului. Visezi, gândeşti în faţa lor. Cele mai mici lucruri îţi şoptesc vorbe de o adâncă putere de evocare. În florile lui e frăgezimea şi respirarea umedă a vieţii, ele surâd cu strălucirea lor de-o clipă şi cu ceva din privirea ochilor omeneşti. Te aştepţi să se scuture. Te aştepţi să le vezi ofilite, moarte peste câteva momente - atâta gingăşie, atâta proaspătă lumină tremură în fiecare petală. Te gândeşti admirându-le: ce curat trebuie să fie sufletul artistului, pentru ca, trecând prin ele, spre a intra în eternitate, florile astea de-o clipă să nu-şi fi pierdut nimic din farmecul vremelniciei lor."

Draga mea culoare. O bucurie a nuanţei tale de senin îmi însoţeşte sufletul în tot ceea ce plămădesc acum sub semnul artei, sub pecetea cuvântului. Dacă vreodată mă voi oglindi în ochii cerului albastru, în tema florilor de câmp, sau în apele limpezi ale râurilor, şi dacă aş câştiga o parte din accesul universului la frumos, atunci mi-aş vedea propria frumuseţe reprezentată într-o figură plină de expresivitate care nu şi-a pierdut nimic din farmecul ei.

Leadershipul oglindeşte acea imagine de unitate şi de stabilitate care dezvăluie calităţi mai profunde ale fiinţei atunci când ea se prezintă în comparaţie cu un creator al cărui Ego masiv este temperat de spirit.

Reflexia privirii mele spre cele înalte poate fi interpretată numai făcând o călătorie în lumea culorilor, în care albastrul-ciel redă strălucire spaţiului în care spiritul meu de artist poate hoinări în voie şi se poate bucura de minunea creaţiei.

Asta spune totul. Culoarea oglindeşte limpede sentimentul de automulţumire pe care se clădeşte întreg tabloul personalităţii mele. Cât despre seninul cerului, sper să îmi zâmbească mereu !

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…