ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

The act of seeing what is invisible to others

On Iunie 05, 2016, in Leadership Expert, by Neculai Fantanaru

Scufundă-te în universul creaţiei, dovedind că eşti perfect conștient de superioritatea ta.

Mă stăpânea pregnant o idee, un fel de gând pe deplin justificat în tabloul alternanţelor dintre postura de creator şi cea de suplinitor al unei imense lacune în ceea ce priveşte interpretarea operei şi vieţii mele, la nivelul unor emoţii şi intuiţii nedesluşite, cu neputinţă a fi exprimate, asemenea culorilor autentice ale unui tablou cu neputinţă a fi percepute de alţi ochi decât de cei ai artistului.

Nu puteam să admir îndeajuns sensul adânc, pretenţios ca un răsfăţ prin diversitatea şi cantitatea lor, al tuturor celor spuse prin reflecţie, în felurite chipuri, prin contragreutate naturală la acţiune, fără de care nici nu-mi puteam valorifica pe deplin potenţialul. Accidental, mă dezvăluiam în faţa unui fenomen aleator, al potrivirii între un anumit tip de rezultate şi un anumit sistem de valori, fără să mă grăbesc să-l înțeleg sau să-l stopez.

Oare gândul ascuns, că am slujit mai mult decât trebuie unei tendinţe de spirit nedezvăluite, ce avea să fie definitivă în mulţimea acelor amănunte imperceptibile celorlalți, din propria existenţă, de amintiri şi reflecţii personale, dând naştere unui imbold de compensaţie pentru atingerea unei recolte revelatoare rentabile, nu provenea cumva dintr-un pic de protest faţă de posibilitatea de a mă obişnui cu decizii şi ipostaze de care ulterior mă puteam face vinovat?

Omul care reuşeşte, prin spiritul analizei şi cercetării propriei lumi, să se înfăţişeze drept un artist autentic, mai mult sau mai puţin accesibil, în lumina unei măreţii care implică dezavantajul de a fi prizonier al stăruinţei de a se apropia de cele depărtate, aceluia i se va ierta "greşeala" de a nu fi rămas un fenomen superficial în mersul dezvoltării ştiinţei.

Leadership: Începi să primești identitate de la factorul "înzestrare interioară", prin intensificarea tendinţei de originalitate a creaţiei intelectuale privind forma unică a produsului numit „personaj de contrast”?

Nu ai cum să nu te laşi purtat de valul plenitudinii, fără de care înzestrarea ta lăuntrică nu ar putea să ia forma unei stime de sine sănătoase. Nu ai cum să te scufunzi în universul creaţiei, fără de care nu poți strânge laolaltă tot ceea ce este nou în furtuna curentelor de gândire, decât dacă maniera ta de a te raporta la restul lumii dovedeşte că eşti perfect conștient de superioritatea ta. Aceasta este esenţa leadershipului pe care îl practică artiştii.

Oamenii care lucrează temeinic la obţinerea unei arte bazată exclusiv pe creație, lăsând la o parte suferinţa pe care o implică întrebuinţarea continuă a ideilor, prin urmare a eforturilor de articulare și transformare a reflecţiilor referitoare la viață într-o operă desăvârşită, pur și simplu nu se pot abține să nu-și împartă cu profunzime realizările cu ceilalţi. Chiar dacă nu în mod egal.

Cel ce experimentează „the act of seeing what is invisible to others”, îndeplinind operația cunoaşterii și ordonării unor concepţii care subminează autoritatea celorlalți artişti, deci combătând orice reprezentări străine ale artei, sub diversele ei manifestări, face parte din categoria spiritelor sublime care spun minţii lor: „Du-te unde vrei, dar nu căuta aprobare din partea nimănui !

Conştientizarea superiorităţii este o atitudine intransigentă care reflectă tendinţa de nedezvăluire a planurilor, nevoilor, dorinţelor, temerilor, pentru dezvoltarea anumitor zone ale leadershipului.

Celebrul critic literar, Sainte-Beuve, avea ceva important de spus la adresa talentului oamenilor care își împărtăşesc întotdeauna izbânzile, mergând până la originea acestora:

„Unii, într-adevăr predestinaţi şi de esenţă divină, se nasc cu bogăţia lor, nu-i preocupă de loc s-o sporească treptat-treptat în această viaţă, ci o împart cu profuziune şi cu mâinile pline, în operele lor. Căci comoara lor lăuntrică este inepuizabilă. Ei creează, fără să le pese şi fără să-şi dea seama de mijloacele lor de creaţie. Ei nu se apleacă în fiecare ceas de veghe asupra lor, nu-şi întorc capul în fiecare clipă ca să măsoare drumul străbătut şi să calculeze pe cel rămas. Ci merg zile îndelungate, fără să obosească şi fără să fie vreodată mulţumiţi.

Schimbări tainice se petrec în ei, în sânul geniului lor, transformându-l câteodată. Ei suportă aceste schimbări ca pe nişte legi, fără niciun amestec personal, fără să le ajute în mod artificial. Ei sunt precum omul ce nu grăbeşte vremea albirii părului, ca pasărea ce nu grăbeşte schimbarea penelor sau ca arborele schimbarea frunzelor, după anotimpuri. Şi, procedând astfel, după mari legi interioare şi după o puternică înzestrare interioară, ajung să-şi imprime forţa în opere sublime, monumentale, de o ordine reală şi stabilă, sub o dezordine aparentă ca în natură, întretăiate de piscuri şi povârnişuri.”

Omul care începe să primească identitate de la factorul "înzestrare interioară", nu-și va pondera decât în rare cazuri acea latură a tendinţei spre posedare absolută a artei pe care o propune. Dimpotrivă, el își va intensifica tendinţa de originalitate a creaţiei intelectuale privind forma unică a produsului numit „personaj de contrast”.

Un astfel de personaj, neîntorcându-şi capul în fiecare clipă ca să măsoare drumul străbătut şi să calculeze pe cel rămas, își va menține mereu opoziţia între concreteţe și mister, în funcție de stările prin care trece - beatitudine sau frusteţea unei realităţi închise.

Fără să-i pese şi fără să-şi dea seama de mijloacele sale de creaţie, el va cuprinde în arta sa ceea ce poate fi perceput de alţi oameni. Dar niciodată aceşti oameni nu vor putea să perceapă realitatea lui, cauza genialităţii sale.

The act of seeing what is invisible to others face referire la gândul ascuns că slujeşti mai mult decât trebuie unei tendinţe de spirit nedezvăluite, ce are să fie definitivă în mulţimea acelor amănunte imperceptibile celorlalți, din propria existenţă, de amintiri şi reflecţii personale. Numai procedând astfel, după mari legi interioare şi după o puternică înzestrare interioară, vei ajunge să-ţi imprimi forţa în opere sublime, monumentale.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us