Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Art Nouveau

On Aprilie 04, 2016
, in
Leadership N6-Celsius by Neculai Fantanaru

Învaţă să faci din leadership o artă, păstrându-ţi privilegiul de a fi mai mult decât ceea ce ești.

Se născuse în mine acea îndârjire fără seamăn, proprie artistului impulsionat de dorinţa de a crea ceva original, de a găsi un limbaj artistic prin vocea numită „Eu însumi”. Dar cât mai apropiat de formele invizibilului, adică cu sensuri ascunse, dublate de adevăruri şi incertitudini, prin intermediul elementelor particulare: colorit, teme, tendinţe, îmbinarea nuanţelor, intensitatea, contrastul, aspectul, echilibrul de subiectivitate şi obiectivitate.

Întotdeauna prin porţile umbrite ale întregului univers literar, pe care de atâtea ori am încercat să-l reinventez, singur împotriva lărgirilor periodice ale hotarului "neştiutului", se revărsa desăvârşita unitate a contrariilor, răsfrântă la cea mai pronunţată convergenţă. În ceea ce privește stilul abordat, relativ greoi, el trăda anumite tendinţe de exagerare a efectelor de perspectivă ale unui personaj sau subiect.

Contrariile se atrag, dar nu înainte de a purifica şi adâncind acea constantă stilistică consistentă, acea particularitate a percepţiei formei ce are loc chiar în absenţa informaţiilor complete, sub aspectul unei intrări în imaginar, unde totul are alte valenţe, alte concretizări, o altă audienţă. Chiar dacă mi-am impus să fiu în pielea unui artist autentic, trăind şi creând în afara cotelor comerciale, departe de clasificările apreciative sau depreciative ale criticilor, nu ştiam cât este de complicat să tratez abstract spaţiul de referinţă al unei pure plasticităţi menită să dea naştere emoţiei artistice, exprimând vigoare şi soliditate în acelaşi timp.

Leadership: Conţinutul redat de imaginea creaţiei tale este perceput ca fiind dominant în tratarea unei particularităţi a personalităţii artistice înclinate spre introspecţie, dar mai ales spre analiza unei realităţi desfăşurată paralel cu a sa?

Până la căpătarea măiestriei artistice, m-am tot preocupat de această unitate a contrariilor care asigura stabilitate şi echilibru universului meu literar, dar cu o oarecare dezaprobare. De parcă aș fi intrat într-o luptă cu spiritul rătăcitor al unui geniu care își proiecta asupra mea toate oscilaţiile unei imagini repetitive, subsumate unei alte imagini cu caracter de arhetip, de model originar.

Singurul loc unde reuşeam o incursiune în Art Nouveau, explorând spontan ambivalenţa unei producţii simbolice care era în acelaşi timp o reconstituire captivantă a vieţii şi a morţii, pentru că totul suportă o transformare pe substrat organic, era acolo unde nu existau limite. În vis, ceva mult mai adânc decât simpla imagine a unui sfârşit fără început, o viziune în metafizic ce avea să fie expresia de mai târziu a frumuseţii sufleteşti sau iluzia unei minciuni, cerând crearea deliberată a unei derute interpretative.

Constituentul esenţial al artei este o obsesie a întregii vieţi creatoare bazată pe fondul unui Ego aflat într-o ipostază de confruntare cu o realitate fictivă. Arta este un loc de unde revelaţia despre tine însuţi iese la iveală în încercarea de a te autodepăşi prin lărgirea sferei de reprezentări despre viaţă, natură, timp, spaţiu, bine şi rău, frumos şi urât.

Aşadar, particularitatea unei personalităţi artistice înclinată spre introspecţie, de care trebuia să ţin cont dacă voiam să experimentez o nouă formulă de depistare a capacităţilor creative, era aceea ce a mă exprima liber şi de a-mi expune trăirile într-un mod diferit de alţii. Prin viziuni enigmatice, prin realităţi enigmatice, prin poveşti şi imagini care captivează, dar care nu alcătuiesc niciodată un tablou complet.

Exact ca Salvador Dali. Toate picturile sale au o sumedenie de interpretări, şi par a nu se opri niciodată din a stârni câte o polemică, tot mai de amploare.

Leadership: Depui efortul şi toată străduinţa de a aprofunda o operă de artă, fără a încerca să găseşti explicaţia creatorului ei?

A depune efortul şi toată străduinţa de a aprofunda o operă de artă este un lucru total diferit de a încerca să găseşti explicaţia creatorului ei. Prima variantă are la bază intenția de a te integra într-un tablou pe care îl găsești neobişnuit. A doua variantă ţine de încercarea de a te plasa în locul celui care a stârnit în tine interesul de a identifica elementele esenţiale ale tabloului.

“Privilegiul de a fi mai bun decât ceea ce eşti” este rezervat celui care ştie să aleagă din panoplia vieţii cotidiene imaginea unei noi realităţi capabilă să provoace sentimente de domeniul artei, precum sentimentul de eliberare, de pace, de puritate, de libertate totală, ca atunci când deschizi un mare secret din care decurg toate celelalte, făcându-te să te simţi într-un mediu familiar, plin de armonie, fantezie şi originalitate.

Ca să fie mai clar ce vreau sa evidenţiez, vi-l prezint pe Fanshawe, aşa cum îl caracteriza pe scurt creatorul său, scriitorul Paul Auster. Extrageţi, dacă puteţi, acea noutate plină de tâlc, acel "aici este locul tău", sub aspectele unui încetul cu încetul, pas cu pas, eliminând orice abordare filosofică. Deja v-am derutat, nu-i aşa? Dar, citiţi mai departe:

Fanshawe avea ceva atât de atrăgător încât îţi doreai tot timpul să stai lângă el, de parcă ai fi putut să trăieşti în sfera lui şi să primeşti atingerea personalităţii lui. El se arăta mereu dispus să te ajute, dar în acelaşi timp rămânea inaccesibil. Îţi lăsa senzaţia că există un nucleu secret înăuntrul lui în care nu ai fi putut pătrunde niciodată, un centru misterios şi ascuns. Imitându-l, deveneam cumva parte din acel mister, dar totodată înţelegeam că nicicând nu vom putea să-l cunoaştem cu adevărat.

Imaginea de creator aduce în prim-plan acel autoportret imuabil al unui ego care-şi asumă rolul de personaj emblematic într-o zonă de tip "memorie" care poate fi observată şi explorată în mod direct printr-o amplificare a trăirilor existenţiale.

În versiunea mea, Art Nouveau se formează pe baza unei alianţe între descrieri și personaje, prezentate într-un mod neașteptat și imprevizibil, prin adăugarea unor imagini de fundal din care se naște specificul unui subiect viu, plin de mister, adică inaccesibil unei analize precise.

Această imagine poate fi individualizată prin valorile curente ale argumentelor propuse și integrate într-un scenariu din care cititorii - da, cititorii - trebuie să reţină doar particularităţile care dau un anumit farmec, o intrigă, asigurând căutarea esenţei a ceea ce este ascuns chiar la ei înşişi. Cititorul este oglinda, povestea, vocea, modelul, portretul unui personaj fascinant cu care se identifică.

Un artist care nu inserează un sens aparte în picturile sale, unul care nu poate fi asociat cu vreun simbol, acela care nu face niciodată apel la contrastul de clar-obscur, niciodată nu va fi etichetat drept geniu. Deci, păstrează-ţi privilegiul de a fi mai mult decât ceea ce ești în ochii lumii.

Omul care promovează leadershipul este artistul care construieşte o imagine nonconformistă, reunind-o cu adevăratele trăiri şi aprecieri ale celui ce vrea să se înalţe deasupra genialităţii lui.

Leadershipul se află în spatele a ceea ce se prezintă drept o reacție la efectul unui apel de intrare într-un personaj misterios, din care poți să alegi o varietate de caracteristici și manifestări necesare reinventării personale. El conțiine un fragment din scenariul căutării esenţei a ceea ce ești în varietatea unor tipologii umane aruncate în vârtejul măștilor.

Personajul te introduce în specificul unei anumite laturi a personalităţii pe care deseori ai ocultat-o, dar care există totuşi în tine, și așteaptă să fie savurată și lansată în lume drept pretext pentru a simți că faci parte din lumea magică a poveștilor trăite de ceilalți oameni. Cine încearcă să te imite sau să găsească o explicație, automat este inclus în mister.

Arta se remarcă nu doar printr-o viziune îndrăzneaţă şi perturbatoare, ci printr-o asumare emoţionantă a trăirilor personajului de care eşti dispus să nu te mai despărţi în realitatea pe care ceilalţi o observă contemplator.

Art Nouveau este o incursiune înăuntrul naturii umane care se caută, care se descoperă, care se refuză în ceea ce nu este şi se acceptă în ceea ce poate şi trebuie să fie. În leadership primează puterea de a fi un personaj misterios, făcându-te, mai îndrăzneț, mai diferit, uimind printr-un farmec aparte, devenind cu atât mai interesant cu cât reușești să lărgeşti hotarul neştiutului despre tine.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…