ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Burning In The Skies (I)

On Septembrie 18, 2015, in Leadership XXL-Pack, by Neculai Fantanaru

Monitorizează-ţi progresul la cotitura dintre oniric şi palpabil, manifestându-ţi pregnant calitatea de a te introduce în existenţa unei lumi percepute prin sensurile cunoaşterii avansate.

Revedeam acele cuvinte simbolice, mici taine provenite dintr-un procent de inspiraţie cuprins în câmpul de transformare al spatiului meu de creaţie: "All I Really Want to Do", sub forma unei profunde oglinzi de proximitate. Ele îmi puneam în mişcare inteligenţa socotită drept o deprindere a virtuţii perfecte, dând impresia unei reîntoarceri a gândirii înspre principiile coordonate ale unui sine care parcă izvora din divin.

Singura scânteie de raţiune care luminează lumea unui scriitor este ideea de a fi original. La aceasta se adăuga riscul de a-mi testa limitele, după consideraţiile unei distribuţii empirice a valorii duratei pe care se baza întreaga concepţie a unei invenţii superioare numite „Al 6-lea simţ”. Iar această reîntinerire a forţelor, izbucnită dintr-un ideal al haloului eclectic, se datora întru totul unui protest viguros care viza propria-mi lege de funcţionare. Ca şi când cineva mi-ar fi sporit încetul cu încetul intelectualitatea, apelând la un efect cu potenţial de blockbuster.

De nestăvilit, cuvintele se cuibăreau în lumea mea pentru a oferi imaginaţiei material de explorare a unor contexte diferite de utilizare a informaţiei. Invaziv, îmi veneau în minte toate acestea, după cum torţa arde consumând oxigenul, în timpul intrării mele în acea dimensiune numită extraversiune, când însemnătatea pe care o atribuiam ideilor şi scrisului depăşea limita cunoaşterii experimentale. "I'm swimming in the smoke / Of bridges I have burned."

Realitatea unui artist este precum utilizarea unui cuvânt de tipul "stop" aflat sub dominaţia unui sentiment de destăinuire a gândurilor intime: ea poate fi confirmată printr-un act de uz temporar al unor noţiuni mai elaborate, dar totdeauna până la un punct.

Dar omul cunoaşterii nesfârşite, acest Jupiter orbitând în jurul unor poveşti fără vârstă, la cotitura dintre oniric şi palpabil, se angajează profund în posesia succesiunii de acorduri perceptuale, numai cu permisiunea Egoului care neîncetat strigă: "Înalţă-te deasupra cerurilor". Triumfător, el îmbrăţişează ceea ce se iveşte prin intermediul lui DA provenit dintr-un categoric NU. I used the deadwood to make the fire rase.

Odată cu renaşterea unor lumi nemaivăzute, prin captarea unor noţiuni provenite subit dintr-un soi de ardere a cuvintelor, din îmblânzirea lor cu ajutorul procesului de redefinire a capcanelor metaforice, acest om se auto-exploatează. Ca şi când şi-ar fi stors creierii numai ca să producă substanţa activă, piatra filozofală a cărei curbură particulară se caracterizează prin aşa numitul punct omega. El trebuie luat musai ca martor al unei adevărate practici eliberatoare. "I'm lost in the beating of the storm."

Dacă m-aş fi asemănat cu un asemenea om, sub impresia unui sentiment de putere simbolică sau cu scopul de a deştepta o plăcere estetică, ar fi trebui mai întâi să combin ecourile batalilor inimii mele cu un flux de imagini care nu se opreşte niciodată. Era ca şi când aş fi creat un nou personaj decupabil din întregul unei opere de artă ca instantaneu narativ al unei poveşti fără sfârşit. 

S-ar fi spus că m-am pierdut sau am fost absorbit într-o operă de artă, intrând în lumea ei pe uşa din dos a unei vieţi de poveste care încă mă umple de mirare.

Leadership: Poţi să înfăţişezi imaginea unei creaţii bogate, fixând în mintea oamenilor estetica unei poveşti de succes printr-o comparaţie care mizează exclusiv pe materialitatea termenilor de formă şi fond desprinşi din articulaţiile emoţiilor şi viziunilor ce însoţesc viaţa reală?

Inteligenţa izvorâtă dintr-un prea plin al inspiraţiei, ca activitate specific umană făuritoare de valori care pot contribui cu succes la atingerea rezultate optime de ordin estetic, se raportează nu numai la năzuinţele de perfecţionare ale minţilor predispuse la un tip de cunoaştere avansată, cât mai ales la tendinţele şi cerinţele de funcţionalitate ale potenţialului de înnoire personală.

Estetica unei poveşti poate fi fixată în mintea oamenilor printr-o comparaţie care mizează exclusiv pe materialitatea termenilor de formă şi fond desprinşi din viaţa cotidiană, dar şi pe imaginea unei fiinţe care devine cu adevărat liberă pe cale onirică. De altfel, putem privi estetica poveştii drept cea mai vie operaţie de imaginaţie combinativă între emoţie şi viziune, senzaţie şi percepţie, atunci când căutam să extragem noi adevăruri despre lume şi viaţă cu ajutorul unor tehnici narative care ne conturează capacitatea de a vedea lumea prin ochii protagoniştilor unui univers paralel.

Inteligenţa omului creativ este precum imaginea comunicabilă a unei idei năstruşnice. Se poate pune în evidenţă printr-o combinaţie de cadre de prim plan surprinse într-o versiune alternativă a gândiri desprinse din negarea sau acceptarea oricărui adevăr. Ea aparţine, aşadar, uneia dintre puţinele clase de combinaţii, cărora li se opune o clasă enormă, ce include restul posibilităţilor de cuantificare sau personalizare a ceea ce ai obţinut prin învăţare şi asimilare succesivă.

Leadership: Poţi aduce perfecţiunea în toate cadrele de prim-plan ale unei opere de artă, îmbrăţişând ceea ce se iveşte prin intermediul lui DA provenit dintr-un categoric NU?

În leadership se manifestă pregnant acea calitate a omului de a se introduce în existenţa unei lumi percepute prin sensurile pe care cunoaşterea avansată le conferă elementelor de structură conceptuală ale ideilor şi perspectivelor ce promovează progresul ştiinţei. Ştiinţa nu este doar o neîntreruptă căutare a unor noi perspective de a privi lumea şi fiinţa umană, o luptă permanentă pentru a afla cum funcţionează Universul, ci este totodată un proces de transformare a unei plăsmuiri hibridice în "adevăr alternativ" şi apoi în "adevăr" pur şi simplu.

Iar modul de raţionalizare a conţinutului de revelaţii sau concluzii desprinse din implicaţiile acestui proces de utilizare succesivă a informaţiei, transformându-te ulterior într-un critic sau într-un atotştiutor, conferă propriei entităţi creatoare mai multe garanţii de funcţionare.

Cadrele de prim-plan sunt reprezentări subiective elaborate pe baza interpretării acelor întrebări ajutătoare provenite din condensarea şi utilizarea informaţiei, care de altfel ar putea induce în eroare căutătorul de noi abordări ştiinţifice atunci când se adânceşte prea mult în reliefarea unor idei care deformează personalitatea.

Dar omul de ştiinţă cu aptitudini de lider „renaşte” din ceea ce el însuşi experimentează la nivel de interpretare. Întotdeauna el îmbrăţişează ceea ce se iveşte prin intermediul lui DA provenit dintr-un categoric NU, chiar dacă asta înseamnă să se învârtă în cerc după aceleaşi miraje deşarte care îl îndepărtează şi mai mult de adevărurile importante. Chiar dacă este înseamnă să se abandoneze pe el însuşi în procesul de asimilare, prelucrare şi transmitere a informaţiei. Un asemenea Jupiter orbitând în jurul unor poveşti fără sfârşit, găseşte întotdeauna puterea şi motive pentru a-şi continua drumul.

Leadershipul este învăţătura extrasă din farmecul unei creaţii artistice spectaculare care îşi doreşte răspândirea unei poveşti de care nu te mai poţi despărţi.

Burning In The Skies sugerează acea parte creativă din tine, pe cat de puternică datorită dorinţei de experimentare a resurselor informaţionale care provoacă dependenţă, pe atât de vulnerabilă în faţa fenomenului „miraj” (ceva care pare frumos pe dinafară, dar care nu are o bază, o substanţă solidă).* Notă: Linkin Park - Burning In The Skies

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us