Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

David

On Aprilie 08, 2016
, in
Leadership Deluxe by Neculai Fantanaru

Găseşte acel ceva din tine care te face unic şi strălucitor, asemenea artistului care abandonează canoanele rigide ale epocii în favoarea realizării unei sculpturi pline de viață.

O schimbare în structura propriei mele personalităţi se producea atunci când încercam să-mi găsesc transparenţa într-o imagine de mare ambiguitate, încât să surprind aparenţa a ceea ce eram de fapt, Ein Dual-Fokus-Phänomen cum spun germanii. Aşadar, trebuia să iau în considerare ipoteza existenţei unei situaţii enigmatice. Eram produsul faptului de a nu aparţine nimănui, de a exista într-un cadru al dilatării gândurilor, fără aglomeraţii urbane, în proximitatea născocirilor şi ideilor felurite, într-o armonie perfectă cu mie însumi. Percepeam doar nuanţele unui Sound of Silence.

Pe măsură ce totul se mişca mult mai încet în jurul meu, dar neîntrerupt ca polarităţile opuse ale unui magnet care se atrag, mi-am menţinut disponibilitatea de a fi în relaţie cu ceva mai presus de mine, mai curând un partener puternic, ca fiind ceva de care depindeam constant. Ceva mă atrăgea şi mă respingea în acelaşi timp. Imaginea care tindea să-mi alunece de sub ochi, căreia numai arta i-ar fi putut găsi o legătură directă cu temele ficţiunii, părea să aibă ca suport un fenomen de uitare şi chiar de negare a esenţei unei conversaţii cu un spirit înalt.

Singurătatea este calea de a-ţi găsi acel ceva din tine care te face unic şi strălucitor, asemenea artistului care abandonează canoanele rigide ale epocii în favoarea realizării unei sculpturi pline de viaţă, pentru a se adânci în lumea sufletească a propriului său Masterpiece, copia lui cea mai fidelă. O reprezentare extrem de naturală şi expresivă care nu vorbeşte, nu relaţionează, dar simbolizează perfecţiunea.

Leadership: Poţi să abordezi arta din perspectiva a ceea ce îţi imaginezi că se găseşte de partea cealaltă a Eului tău, ca un artificiu de comunicare a unui conţinut estetic care încântă privirea, mintea şi sufletul?

Gândirea dobândeşte originalitate doar atunci când întâlneşte necunoscutul unei priviri aruncate în oglindă. De partea cealaltă a Eului meu părea să existe un spirit de artist mai puţin preocupat de interacţiunea dintre psihismul individual şi stimulările lumii înconjurătoare, un spirit de aventură şi necunoscut care mă făcea mereu să vreau mai mult de la experienţa "out of sight".

Încetul cu încetul am început să simt acea forţă propulsivă spre un mod de gândire fictiv, în urma căruia trăiam gustul marilor descoperiri de dincolo de limitele propriei mele fiinţe, devenind ulterior autorul lumii în care exista doar arta, unde totul era David, scutul protector, cunoaşterea, învăţarea. Aici nu exista tristeţe, nici bucurie, ci doar o singură lege - fii atât cât poţi să fii peste limitele unanim acceptate ale normalităţii.

Incitant, mă simţeam captiv într-o altă dimensiune, ca o creaţie a lui Michelangelo inserată în universul fantezist al lui Stephen Hawking sau Jason Diablo, nimerindu-mă într-un cadru pe care nu l-ar imagina nici măcar un adept al futurismului. Ritmul de metamorfozare într-un model de aparenţă, într-o lume modernă, simbolizând o expresie a perfecţiunii, era noua ordine impusă formei artei mele.

Leadership: Poți să conferi potenţialului tău de lider proprietatea de a fi "artistic”, prin dezvoltarea capacităţii de a-ţi manifesta individualitatea într-o lume unde primează David?

O lume făurită printr-o aflare-de-sine de ordin perceptiv poate să confere leadershipului valoarea de „sistem închis”, unde doar tu te poţi înţelege şi unde simţi că poți să realizezi o depăşire spectaculoasă, transformându-te într-o imagine de sine stătătoare: David. Mai simplu spus, David este o aproximare a imaginii tale originale, dar cu un număr mai mare de nivele de detalii, cu raportare la elementele esenţiale din care eşti compus.

Dar dacă privim cu obiectivitate, în sensul conturării a două părţi distincte, o parte atribuită capacităţii conştiente de receptare a sinelui unic și o parte atribuită disponibilităţii de a fi în relaţie cu ceva mai presus de tine, atunci vom constata o extindere a personalitӑţii şi o imagine pe care atitudinea o confirmӑ. Aici David decurge nu numai din faptul că elementele puse în relaţie amorsează circuitul de comunicare a unei finalităţi estetice armonios personalizate şi schimburile de vederi de la înălţime, ci din fondul unui proces imaginativ în care te autosurprinzi drept personaj principal al unei poveşti care îşi aşteaptă autorul.

Leadershipul nu anunță percepţia gustului marilor descoperiri de dincolo de limitele propriei tale ființe, dar corespunde cu imaginea pe care ți-o făureşti în prezenţa unei realităţi estetice în care se ţes ingenios acordurile dintre ceea ce vrei să fii, să pari şi ceea ce poţi dobândi prin propriile strădanii. Prin cunoaştere, învăţare, și reprezentarea lor într-un tot unitar.

Aşadar, David poate fi o modalitate de a transcende realitatea, de a privi dincolo de ea, încurajând folosirea unor elemente reale pentru a crea o nouă lume, noi situaţii care nu se suprapun şi nu se confundă cu realitatea. În leadershipul artistic cel mai mult contează noţiunea esteticii cu care îţi descrii personajul de la înălţimea unei inteligenţe superioare care dictează un sens nou al realităţii şi al vieţii în materie de imagine care unifică experienţa obiectivă de cea subiectivă.

Viaţa este capodopera pe care o concepi înainte de a te fi surprins în ipostaza de artist.

La vârsta de 64 de ani, regele Louis al-XV-lea i-a mărturisit doctorului Lamartiniere durerea ce-l frământa, pe care nu o mai putea suporta, căruia numai el însuşi îi putea găsi leacul:

"Nu vreau imortalitatea pe care oamenii aceştia ar putea să mi-o dea, fiindcă ar trebui s-o plătesc prea scump, în lumea asta pieritoare şi poate chiar şi în cealaltă. Vreau doar să-mi prelungesc viaţa cât mai mult s-ar putea. Vreau ca în această viaţă să intre, pe cât posibil, cât mai multe din lucrările pe care le iubesc şi pentru asta nu mă voi adresa nici poeţilor, nici filozofilor, nici războinicilor…"

Lăsând să se înţeleagă că însăşi existența lui era o capodoperă începută de mult, dar căreia îi lipsea vraja, nuanţele unui stimul, pentru a fi finalizată.

Ideea principală a muncii omului cu el însuși, în ecuația unei dezvoltări care favorizează leadershipul printr-un act de creație specială, poate fi redată în formula:”Viaţa este capodopera pe care o concepi înainte de a te fi surprins în ipostaza de artist”.

În descrierea acestei formule s-a şi constituit vraja - o înlănţuire de metamorfoze și ipostaze, în care se amestecă eternele „reîntoarceri” la tine însuţi, surprinzând raportul dintre esenţialitatea și intensitatea ce există în spațiul care îți aparține, în lumea aparentă.

Leadershipul este capodopera căreia îi dai viaţă din însăşi viaţa unui corp căruia nu-i aparţii decât parţial prin actul redării unei semnificaţii metafizice, unei lumi interioare mult mai coerente și mai substanțiale decât cea iniţială.

David este conștiința de sine care îl face pe om să fie „cineva”, este valoarea ce iese din raporturile tale cu experienţa personală şi subiectivă, este partea finală a operei de convertire la tine însuţi.

Şi în omul din tine stă cuibărit un David care abia așteaptă să fie transformat în operă de artă, copia ta cea mai fidelă, o reprezentare extrem de naturală şi expresivă care poate nu vorbeşte, nu relaţionează, dar simbolizează perfecţiunea.

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…