ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Fenomenologia Imaginaţiei

On Februarie 15, 2015, in Leadership Real, by Neculai Fantanaru

Raportează-te la autenticitate prin intermediul cunoaşterii subiective, accentuând experienţele trăite în spatele realităţii fizice.

Greu de descris, precum spectrul magnetic al unei spire parcurse de curent, raţiunea mea părea supusă unor forţe de direcţie obţinute din egalitatea relaţiilor dintre real şi ireal. Construcţia ei nu putea fi desprinsă de muchia suspendată dintre veghe şi vis. Se transformase într-un hard-disc care stoca secretele întregului univers. Vrând nevrând, izbutisem prima pătrundere în lumea imaginară.

În rânduiala chimică a elementelor de simetrie aflate pe axa incomprehensibilului, imaginaţiei mele i se rezervase spaţiul unor antecedente cu rezultate pozitive, în baza unor cuceriri ale fundamentelor cunoaşterii de sine, dizolvate în tainele cele mai profunde ale unui transcendental ezoteric.

"Nu sunt eu omul acesta", mă anunţau impulsurile de natură subconştientă, formele apriorice ale cunoaşterii duse până la extrem, într-un zig-zag ameţitor produs o forţă magnetică nelimitată ce orienta undele de înţelegere spre o ştiinţă nouă. O ştiinţă a corelaţiilor şi a interdependenţelor între fenomene încă nelămurite, prin operaţii ale gândirii folosite inconştient, într-o stare autoindusă.

Iar când omul împinge în lături uşa acelei părţi vitale din el însuşi care impune resetarea identităţii, cu avântul imaginaţiei creatoare adăpostite îndărătul stării de semi-conștiință, ca şi când ar trece printr-un soi de hipnoză extinsă, valuri de lumină pătrund la adâncimi diferite şi creează acel virtual reality - un prezent în care omul uită de el însuşi, uită de tot ce îl înconjoară.

În somnul provocat de minte şi de Ego, un hipnotizat poate răspunde la întrebările care nu au încă un răspuns dovedit ştiinţific. Clarviziunea capătă grai. Subiectul se transformă într-un vizionar al provizoriului, într-un exponent al superiorităţii obscure. Lumea devine o reflectare a individualităţii, o expresie a unităţii dintre adevărul absolut şi adevărul relativ, o întrupare a unei pensiero magico evoluate care nu mai este dirijată de către atenţie, ci este subordonată unor factori subiectivi şi afectivi.

Un personaj al scriitorului Ion Moja, cuprins de aceeaşi imaginaţie lipsită de simţul măsurii a lăsat să răzbată întrebarea: "Cine te crezi tu, mă?" Numai că din lipsă a ceva de care să se agaţe, a cuiva în care să existe, a trebuit să accepte că a greşit. De fapt şi în ultimă instanţă, imaginaţia lui, ca şi a mea, se redusese la o cunoaştere pur experimentală.

Leadership: Susţii acea atitudine specială a inteligenţei care întovărăşeşte sensul conştiinţei înfăptuirii unei experienţe nemaiîncercate?

Dincolo de experienţa studierii formelor de manifestare a semnificaţiilor ideilor cuprinse în pachetul de dezvoltare a cunoaşterii, conferind lecţiilor desprinse din concluzii şi păreri parţiale sau nedefinitive un loc de frunte în absorbţia unor învăţături sănătoase, există o dimensiune a lucidităţii construite pe tipare de utilizare a reflexiilor imaginarului. Mai exact, o dimensiune experimentală a înțelegerii vizavi de ceea ce nu poate fi perceput cu raţiunea în totalitate. A înţelegerii care se poate deschide spre reprezentările unei realităţi virtuale.

Această dimensiune experimentală produce scânteia creativă pentru formarea sau abordarea unei viziuni intuitiv-perceptuale, folositoare leadershipului prin faptul că înlocuieşte firul logic al gândirii cu dependenţa de factorul intrinsec-instinctual care măreşte capacitatea de semnificare a ceea ce este privit ca realitate subiectivă.

Această dimensiune sprijină nu atât actul creaţiei şi al construirii cunoaşterii, cât mai ales dezvoltarea acelei noi ştiinţe a corelaţiilor şi a interdependenţelor între fenomene încă nelămurite, prin operaţii ale gândirii folosite într-un soi de stare autoindusă.

Nu degeaba spunea scriitorul român Rădulescu Motru: „Cunoştinţele reţinute de memorie n-au întru nimic valoarea unor panacee universale. Ca să devină folositoare, ele trebuiesc susţinute de o atitudine specială a inteligenţei celui ce le primeşte.” El se referă la acea atitudine de insuficienţă a înţelegerii profunde, care se poate corecta şi îndrepta numai prin rezultatul unei sondări interioare, întovărăşind sensul conştiinţei înfăptuirii unei experienţe nemaiîncercate.

Raportarea la autenticitate se face adesea prin intermediul cunoaşterii subiective, accentuând experienţele trăite în spatele realităţii fizice. Revizuirea parţială a straturilor şi semnificaţiilor clar-obscurului în ceea ce priveşte cunoaşterea de dincolo de cunoaştere, în rânduiala chimică a elementelor de simetrie aflate pe axa incomprehensibilului, se aliniază eforturilor de a te instrui şi de a te forma ca un vizionar al provizoriului, ca un exponent al superiorităţii obscure, dar profunde şi reformatoare.

Fenomenologia Imaginaţiei este prezentată ca o poziţie deţinută de omul care vrea să se apropie mereu de un nou vârf. El trebuie să posede şi să întărească acel simţ natural de pătrundere la esenţa unor noi cunoştinţe şi noi puncte de reflecţie printr-o „adormire” a raţiunii, preluând controlul asupra forţelor de direcţie obţinute din egalitatea relaţiilor dintre real şi ireal.

Cel mai important obstacol peste care trebuie să treci în lupta pentru o mai bună reprezentare a ta pe scara afirmării şi valorii eşti chiar tu - în încercarea de a te substitui unei mentalităţi care străbate ficţiunea.

Tu poţi să susţii dezvoltarea autenticităţii prin creşterea conştiinţei de sine în cadrul unui proces de subiectivizare sau chiar de negare a realităţii, printr-un act de cunoaştere indirectă?

Această iniţiativă favorizează o înţelegere a ceea ce eşti cu adevărat dincolo de orice aşteptări.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us