ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Forţa de redefinire a identităţii personale

On August 27, 2014, in Jurnal de Leadership, by Neculai Fantanaru

Fă un pas uriaş spre o nouă ştiinţă, plasându-te sub influenţa forţei de redefinire a orizonturilor unei realităţi mai înalte.

Mă aflam în faţa unui drum care conducea spre o nouă ştiinţă. Datoram totul practicii alternative în domeniul cercetării fundamentelor „inteligenţei creatoare”, despre care, acum, n-aş putea să afirm decât un singur lucru: cine îşi însuşeşte cu chibzuinţă această ştiinţă devine el însuşi o sferă a lucrării transformatoare a lui Dumnezeu în lume.

Totuşi, trebuie să mărturisesc că la început ştiinţa nu a fost tocmai preocuparea mea de căpătâi. Era doar un proces de căutare a ceva încă nedefinit. S-ar putea spune chiar că nu iubeam ştiinţa decât într-un anume scop. Acela de a mă detașa un pic de o lume plină de tipare făţarnice, de aşa zisa “turmă”, împotrivindu-mă sentimentului de apartenenţă la un spaţiu gol, fără personalitate. Neîndoielnic, eram dominat de aceeaşi întemeiată motivaţie cu care un pictor caută plasticitatea expresiei pentru o idee pe care o doreşte exprimată.

Era un fel de povară a minţii supuse unei tensiuni crescute, cerându-se asumată, cumva eliminată, înainte ca potenţialul ei de expansiune să se deplaseze spre valori negative. O suferinţă datorită căreia m-am descoperit brusc altfel decât eram, adâncit în sânul unei entităţi care depăşea graniţele admisibilului, sub influenţa unei forţe de redefinire a identităţii personale. Tindeam să cred, cu respectul cuvenit oricărui mijlocitor al ştiinţei, că în propria-mi minte se ascundea un ocean adevărat, supus fluxului şi refluxului, agitat de furtuni periodice. Simţeam că mă prăbuşesc în valuri tulburi.

Neconvenţional, am pătruns în blocul funcţional al gândirii nelimitate, care fascina prin profunzimea ei rar întâlnită, prin complexitatea abordărilor, actualizată şi concepută în maniera în care ştiinţa era susţinută de puterea imaginaţiei. Incurabil, subiectivismul mi-a întins deseori capcane pe durata acestei riscante expansiuni a individualităţii mele, fiind tentat să încadrez fenomenul acesta nelămurit la multe categorii de manifestări ce par secundare. Precum: „abuzul de putere”.

Leadership: Susţii accelerarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice în direcţia unei noi conştiinţe de care se leagă variabila unei singure transformări în realitatea care ţi se relevă ca o întrebare adresată sieși?

Progresul pe care îl realizezi în zona leadershipului este proporţional cu timpul pe care îl investeşti în regândirea identităţii personale, susţinând accelerarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice în direcţia unei noi conştiinţe. Este vorba de acea conştiinţă elevată a omului care îşi cercetează sinele, prin frământarea perpetuă a inteligenţei puse în slujba creaţiei, găsindu-şi unitatea înfăptuitoare doar sub haloul imaginaţiei.

Numai printr-un proces de căutare a ceva încă nedefinit, care parcă îţi umple un gol interior, poţi realiza acea ruptură de obişnuinţă în gândire care, la rândul ei, în mod particular, anulează orice încercare de a pune în spate tot ce înseamnă realism pragmatic.

O singură întrebare se cere a fi pusă fără întârziere: care este preocuparea ta de căpătâi care îţi poate fuzniza sentimentul de apartenenţă la ceva mai larg decât lumea în care te afli? Omul care tinde spre desăvârşire, liderul prezentului şi al viitorului, luând în considerare probabilitatea de a se pierde într-un absolut impersonal, va fi obligat şi la alte metode de autoevaluare - dar mai ales la o suplă acceptare a acelui „something else”, atât de categoric refuzat de paragrafele ştiinţei.

Un rezultat ştiinţific care schimbă orizontul de înţelegere a lumii este expresia unei gândiri nelimitate, încărcată de imaginaţie cu noi sensuri de înţelegere faţă de situaţiile prin care treci, din care rezidă forţa de interpretare a răspunsului la întrebarea: până unde te poţi avânta cu o idee fără să te simţi lezat în vreun fel de regulile fixe ale unor obligaţii asumate?

Un rezultat poate fi socotit "ştiinţific" pentru că mai întâi de toate indică ce tip de fapte trebuiesc adunate pentru a efectua o constatare, apoi pentru că creionează numai cadrul în care trebuie căutată soluţia.

Leadership: Îţi exprimi ataşamentul faţă de acea zonă a căutării de sine care-ţi conferă împlinire numai în situaţia în care lupta dintre imaginar şi raţionalitate este dusă în numele unui statut de fiinţă superioară?

Un întreg ocean se va desfăşura, în măreaţa lui nemărginire, în faţa restului vieţii tale. O sumă de plusuri şi minusuri vor compensa lipsa posibilităţii de extindere a capacităţilor de producere a unei noi platforme de cunoaştere. Dar în acelaşi timp vei avea de dus o luptă aprigă dintre imaginar şi raţionalitate în gândirea modernă.

Dacă vrei să faci din ştiinţa o bază pentru dezvoltarea leadershipului, pe tot parcursul vieţii, nu te limita la a trece dincolo de gândirea unanim acceptată, ci încearcă mai întâi să-ţi exprimi ataşamentul faţă de acea zonă a căutării de sine care conferă împlinire. Încearcă să-ţi exprimi identitatea prin persistenţa constantă a modelărilor şi configurărilor în versiunile următoare ale creaţiei personale. Doar astfel vei căpăta statutul de „reformator”.

Găseşte-ţi şi întăreşte-ţi puterea identitară, căci numai ea îţi dă tăria să supravieţuieşti schimbărilor pe care le-au impus ceilalţi, sau pe care tu însuţi le impui. Această putere este are ca obiectiv principal câştigarea trofeului aflat la hotarul dintre imaginar şi real, cu deschidere către un nou mod de abordare a relaţiei între ceea ce eşti capabil să suporţi moral prin ataşamentul faţă de o nouă realitate şi ce eşti capabil să devii prin descrierea acestei realităţi încadrată în parametrii sentimentului de apartenenţă la ceva mai "înalt".

Orizontul unei realităţi mai înalte poate fi atins doar prin extinderea profunzimii în a analiza fenomenul vieţii din perspectiva unei inteligenţe care a întâlnit la timpul potrivit scoala gândirii, hrănindu-se cu un mereu "something else" din vecinătatea unei creaţii care, emoţionând incontestabil, nu lasă pe nimeni indiferent.

Statutul de fiinţă superioară poate fi câştigat prin atenţia privilegiată ce o acorzi sentimentului de apartenenţă la ceva mai larg decât lumea în care te afli.

Forţa de redefinire a identităţii personale reflectă tendinţa de a te detaşa de masa anonimilor, având capacitatea de a crea ceva unic, memorabil şi acceptat – expresie a dorinţelor de autodepăşire – înaintând printr-o gândire inovatoare spre culmi mai înalte ale progresului. Iar puterea inteligenţei creatoare se referă la atingerea acelei individualităţi create cu şi prin ştiinţa conducerii inteligente, cu impact asupra celor care te urmează în atingerea unui ţel comun.

Cel mai bun profesor în leadership este experienţa de viaţă, mult mai importantă în formarea personalităţii decât experienţa profesională.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us