ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Imobilitatea neliniştitoare a lui Jack Crawford

On Noiembrie 21, 2013, in Leadership N6-Celsius, by Neculai Fantanaru

Pune-ţi la încercare capacitatea de a practica o deschidere spre noi orizonturi de cunoaştere de sine, astfel încât evoluţia ta să nu stea sub semnul deznodământului nefast.

Furtuna exasperării se dezlănţuie cu o forţă de nestăvilit asupra lui Jack Crawford care conduce “The Behavioral Science Unit” din cadrul FBI. O zguduitură lăuntrică este urmată de zgomotul formidabil al frecării dintre elemente și energia adunată în unica fază a luptei cu gândurile negative. Datorate incapacităţii de a face faţă cazului spinos “Buffolo Bill”. Criminalul acesta nevăzut, necunoscut, neştiut este în căutare de noi victime. Şi toată vina cade asupra celui care conduce investigaţia.

Întreaga prestaţie şi evoluţie a lui Jack Crawford pare a sta tot mai mult sub semnul deznodământului nefast. Mai este el oare persoana calificată pentru această misiune de identificare a tipului uman bolnav care dezavantajează societatea? Mai poate el oare să pătrundă nepătrunsul, să stabilească oscilaţiile de manifestări şi formulele comportamentale ale fantomei criminale care bântuie cu neruşinare, cu intriga ei, cu puterea ei ieşită din comun, prin toate locurile?

Toată priceperea lui Crawford în criminalistică şi în profiling based on the analysis of mind stă parcă închisă în trei manuscrise, mereu recitite şi reevaluate: biblia faptelor, biblia indiciilor şi biblia artei lor, scoţând în prim plan vrednicia aparte a instinctelor sale, a soluţiilor adoptate şi a efectelor lor. Dar aceste biblii trebuiesc constant interpretate, eliminând neadevărurile sau greşelile accidentale. Căci nimic nu se leagă în cazul acesta. Ca un savant al artei, el trebuie să adune elementele izolate, să le ordoneze, să le amestece, să le distileze, practicând un fel de chimie a soluţiilor şi combinaţiilor.

Când Buffolo Bill loveşte în toiul nopţii, totul se cutremură în Crawford, pare a fi atins de un fier roşu, simţind un fior trecându-i prin tot corpul. Vestea cade ca o secure deasupra capului său. Cuvintele generalului Alexander Suvorov par să-i bată cu putere în minte: “Nu ştiu alt chip de a recunoaşte pe inamic decât mergând la dânsul şi bătându-l !” Dar unde se ascunde inamicul? Cine este el, de fapt?

În subteranul minţii

În derutantul joc al căutării, în Crawford se stârneşte o panică de nestăvilit, de parcă ar aştepta înfricoşat dezlănţuirea unui cataclism. El pare a fi prins în menghina apăsătoarelor abordări ale aspectelor psihologice. Numai prin legarea în paralel a mai multor “rezistori” de înaltă precizie pe porţiunea de circuit între promptitudine, rigurozitate şi pragmatism, el mai poate să-şi îndrepte ancheta spre o direcție bună. Şi să ajungă la nişte concluzii relevante.

Devastator ! În subteranul minţii sale se înregistrează modificări ale concentraţiei de stimuli care nu mai asigură dozajul de idei pentru soluţionarea cazului. Nucleul sistemului său intern de operare nu mai poate utiliza noi resurse. Toată informaţia necesară reglării funcţionalităţii pare că se degenerează. Capacităţile îi sunt cuprinse într-o regiune de sine stătătoare, pierzandu-şi vitalitatea. Faţă în faţă cu realitatea derutantă i-ar fi preferabilă o recunoaştere a faptelor clare, căutând să gândească independent, să fie responsabil şi să aibă încredere în forţele proprii.

Dar el nu poate duce spre împlinire acest drum imperfect al cercetării. Şi atunci lupta se dă în interior. Are loc o ruptură între două feluri de a “a fi” care nu poate fi reparată aşa uşor. Un gol în zidul ştiinţei. O discrepanţă între două maniere diferite de aborda psihologia şi personalitatea umană. Debusolat, Crawford pare să intre într-o spirală necontrolată a incapacităţii de a pune în lumină și a reconstitui capitalul propriu de eficienţă, necesar pentru a susţine modul de aplicare a propriei experienţe.

Leadership: Permiţi sistemului tău de funcţionare să intre în modul “Standby”?

Prin realizarea de profiluri bazate pe analiza minţii şi printr-o combinaţie de criterii, se poate măsura cât de mult va fi acţionată fiecare regulă în parte din mecanismul de progres al omului. În acest caz, leadershipul vizează acea situaţie aparte ce poate interveni pe parcursul partidei omului cu el însuşi. Atunci când contradicţiile dintre solicitările externe şi posibilităţile interne, prin activarea lor, împiedică dezvoltarea potenţialului şi formarea acelor strategii ce pot veni în folosul activităților intelective.

A porni automat procesul de schimbare sau de refacere a ansamblului de particularităţi care fac din tine o fiinţă unică, mai ales atunci când sistemul tău de funcţionare intră în modul “Standby”, este mai mult o corvoadă şi o muncă lăuntrică extenuantă. Căci, în acest caz, dacă nu există o abordare care poate păstra percepţia unităţii, elementele care contribuie la structura gândirii nu mai pot fi plasate într-o zonă continuă de dezvoltare. De aceea întreaga prestaţie şi evoluţie a ta va sta sub semnul deznodământului nefast.

Coach-ul şi autorul englez Julian Russell atrăgea atenţia: “Minţile liderilor caută mereu noi modalităţi de a exploata propriile abilităţi distinctive. Dar nu fac din agilitatea mentală o resursă la care se poate apela atunci când lucrurile nu sunt tocmai roz.

Aceasta este doar o infimă părticică din ceea ce îi defineşte pe lideri, nefiind în toate cazurile valabilă. Căci nu suportă şi complexitatea pe care o implică activităţile de prevenire şi protecţie din faza greu de depăşit a luptei cu gândurile negative, datorate incapacităţii de a face faţă realităţii interioare.

Leadership: Este necesar să te comuţi pe modul “Wake-Up”?

Liderii cei mai iscusiţi încearcă să ajungă la o stare de împăcare cu rolul pe care îl îndeplinesc. Dar pentru ca scopurile să se coreleze cu misiunea lor în aşa fel încât capacităţile lor să nu se poziţioneze într-o regiune de sine stătătoare şi să îşi piardă vitalitatea, ei evită zona de conflict cu ei înşişi căutând să gândească obiectiv, cu capul limpede.

În această fază aparte, când eşti la mutare dar nu dispui decât de continuări ce te aduc forţat în dezavantaj faţă de propria poziţie, se dă lupta cea mare cu gândurile negative datorate incapacităţii de a face faţă presiunii de moment a datoriei morale. Modul “Standby“ al stării tale funcţionale nu îţi asigură nicidecum o varietate de posibilităţi de configurare personală în aria în care eşti interesat să evoluezi. Deci, este presant să te comuţi pe modul “Wake-Up”, punându-ţi la încercare capacitatea de a practica o deschidere spre noi orizonturi de cunoaştere de sine.

Expertul în materie de leadership, John Maxwell atrăgea atenţia: “Dacă nu te cunoşti, cum vei putea să accepţi ceea ce nu poţi schimba sau să schimbi ceea ce trebuie pentru a fi un lider mai bun?

Înainte de a ajunge în poziţia de lider, întreabă-te unde greşeşti ca om, unde te poţi corecta şi unde poţi găsi o mână de ajutor. Ca metodă de investigare a funcţionalităţii proprii, leadershipul se poate contura ca singurul reper de evaluare a performanţelor de care te poţi agăţa pentru a interveni în sprijinul propriei apărări împotriva eroziunii morale şi psihice.

Asta prin identificarea şi determinarea în structura propriei personalităţi a acelei modalităţi de acţiune în concordanţă cu evoluţia. Focul acela intern care să te facă sigur pe tine când intri într-o zonă grea a carierei, într-un ritm alert de activitate.

Imobilitatea neliniştitoare a lui Jack Crawford desemnează lipsa acelei flexibilităţi concordante cu situaţiile neprevăzute care au continuitate, luând forme noi cu un impact negativ asupra desfăşurării unei existenţe normale.

A preveni orice lovitură sub centură înseamnă să fii permanent cu un pas înaintea adversarului lăuntric - prin dezvoltarea personală profesională continuă, dar şi a capacităţilor de analiză şi sinteză. Şi, dacă e posibil, a acelei capacităţi de anticipare a oricărui regres de natură funcţională şi a oricărui „atac” de natură psihică.* Notă: The Silence of the Lambs (1991)

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us