ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Imobilitatea neliniştitoare a lui Jack Crawford

On Noiembrie 21, 2013, in Leadership N6-Celsius, by Neculai Fantanaru

Pune-ţi la încercare capacitatea de a practica o deschidere spre noi orizonturi de cunoaştere de sine, astfel încât evoluţia ta să nu stea sub semnul deznodământului nefast.

Furtuna exasperării se dezlănţuie cu o forţă de nestăvilit asupra lui Jack Crawford care conduce “The Behavioral Science Unit”din cadrul FBI. O zguduitură lăuntrică este urmată de zgomotul formidabil al frecării dintre elemente și energia adunată în unica fază a luptei cu gândurile negative. Datorate incapacităţii de a face faţă cazului spinos “Buffolo Bill”. Criminalul acesta nevăzut, necunoscut, neştiut este în căutare de noi victime. Şi toată vina cade asupra celui care conduce investigaţia.

Întreaga prestaţie şi evoluţie a lui Jack Crawford pare a sta tot mai mult sub semnul deznodământului nefast. Mai este el oare persoana calificată pentru această misiune de identificare a tipului uman bolnav care dezavantajează societatea? Mai poate el oare să pătrundă nepătrunsul, să stabilească oscilaţiile de manifestări şi formulele comportamentale ale fantomei criminale care bântuie cu neruşinare, cu intriga ei, cu puterea ei ieşită din comun, prin toate locurile?

Toată priceperea lui Crawford în criminalistică şi în profilage basé sur l'analyse de l'esprit stă parcă închisă în trei manuscrise, mereu recitite şi reevaluate: biblia faptelor, biblia indiciilor şi biblia artei lor, scoţând în prim plan vrednicia aparte a instinctelor sale, a soluţiilor adoptate şi a efectelor lor. Dar aceste biblii trebuiesc constant interpretate, eliminând neadevărurile sau greşelile accidentale. Căci nimic nu se leagă în cazul acesta. Ca un savant al artei, el trebuie să adune elementele izolate, să le ordoneze, să le amestece, să le distileze, practicând un fel de chimie a soluţiilor şi combinaţiilor.

Când Buffalo Bill loveşte în toiul nopţii, totul se cutremură în Crawford, pare a fi atins de un fier roşu, simţind un fior trecându-i prin tot corpul. Vestea cade ca o secure deasupra capului său. Cuvintele generalului Alexander Suvorov par să-i bată cu putere în minte: “Nu ştiu alt chip de a recunoaşte pe inamic decât mergând la dânsul şi bătându-l !” Dar unde se ascunde inamicul? Cine este el, de fapt?

Leadership: Poţi creşte impactul dintre ceea ce te aștepți să-ţi furnizeze realitatea și ceea ce ți se oferă integrat în lupta cu tine însuţi sub aspectul trăirii unei stări de conștiință extinsă?

Să experimentezi o stare de conştiinţă extinsă înseamnă să trăieşti în mod direct evenimentele ca şi cum tu ai fi cel care le declanşează şi care are de suferit de pe urma lor. Singurul aspect care te face să întrebi "de unde vin toate problemele şi necazurile" este impactul realităţii asupra minţii tale care poate crea impresia de nebunie.

În derutantul joc al căutării, în Crawford se stârneşte o panică de nestăvilit, de parcă ar aştepta înfricoşat dezlănţuirea unui cataclism. El pare a fi prins în menghina apăsătoarelor abordări ale aspectelor psihologice. Numai prin legarea în paralel a mai multor “rezistori” de înaltă precizie pe porţiunea de circuit între promptitudine, rigurozitate şi pragmatism, el mai poate să-şi îndrepte ancheta spre o direcție bună. Şi să ajungă la nişte concluzii relevante.

Devastator ! În subteranul minţii sale se înregistrează modificări ale concentraţiei de stimuli care nu mai asigură dozajul de idei pentru soluţionarea cazului. Nucleul sistemului său intern de operare nu mai poate utiliza noi resurse. Toată informaţia necesară reglării funcţionalităţii pare că se degenerează. Capacităţile îi sunt cuprinse într-o regiune de sine stătătoare, pierzându-şi vitalitatea. Faţă în faţă cu realitatea derutantă i-ar fi preferabilă o recunoaştere a faptelor clare, căutând să gândească independent, să fie responsabil şi să aibă încredere în forţele proprii.

Dar el nu poate duce spre împlinire acest drum imperfect al cercetării. Şi atunci lupta se dă în interior. Are loc o ruptură între două feluri de a “a fi” care nu poate fi reparată aşa uşor. Un gol în zidul ştiinţei. O discrepanţă între două maniere diferite de aborda psihologia şi personalitatea umană. Debusolat, Crawford pare să intre într-o spirală necontrolată a incapacităţii de a pune în lumină și a reconstitui capitalul propriu de eficienţă, necesar pentru a susţine modul de aplicare a propriei experienţe.

Leadership: Permiţi sistemului tău de funcţionare să intre în modul “Standby” pe linia puterii supreme a discernământului de a vedea vremelnicia lumii şi nimicnicia omului prin prisma unui singur subiect dominant?

Conştiinţa lui Jack Crawford se manifestă pe fondul încercării de a discerne între discernământul nefast al cercetărilor sale şi impactul unui mesaj filtrat din partea realităţii pe care o trăieşte intens: "Nu poţi fi sigur de ceea ce afli !"

Subiectul dominant care îl încearcă şi aproape că îl copleşeşte nu este prinderea lui Buffalo Bill, ci scăparea lui din zona de întuneric a minţii umane pe care o experimentează ca pe un blocaj existenţial.

Prin realizarea de profiluri bazate pe analiza minţii şi printr-o combinaţie de criterii, se poate măsura cât de mult va fi acţionată fiecare regulă în parte din mecanismul de progres al omului. În acest caz, leadershipul vizează acea situaţie aparte ce poate interveni pe parcursul partidei omului cu el însuşi. Atunci când contradicţiile dintre solicitările externe şi posibilităţile interne, prin activarea lor, împiedică dezvoltarea potenţialului şi formarea acelor strategii ce pot veni în folosul activităților intelective.

A porni automat procesul de schimbare sau de refacere a ansamblului de particularităţi care fac din tine o fiinţă unică, mai ales atunci când sistemul tău de funcţionare intră în modul “Standby”, este mai mult o corvoadă şi o muncă lăuntrică extenuantă. Căci, în acest caz, dacă nu există o abordare care poate păstra percepţia unităţii, elementele care contribuie la structura gândirii nu mai pot fi plasate într-o zonă continuă de dezvoltare. De aceea întreaga prestaţie şi evoluţie a ta va sta sub semnul deznodământului nefast.

Coach-ul şi autorul englez Julian Russell atrăgea atenţia: “Minţile liderilor caută mereu noi modalităţi de a exploata propriile abilităţi distinctive. Dar nu fac din agilitatea mentală o resursă la care se poate apela atunci când lucrurile nu sunt tocmai roz.

Aceasta este doar o infimă părticică din ceea ce îi defineşte pe lideri, nefiind în toate cazurile valabilă. Căci nu suportă şi complexitatea pe care o implică activităţile de prevenire şi protecţie din faza greu de depăşit a luptei cu gândurile negative, datorate incapacităţii de a face faţă realităţii interioare.

Leadershipul este acea parte din existenţa omului care se desfăşoară sub presiunea convingerii că tot ceea ce încerci să afli despre mersul lumii şi despre aspectele ei cele mai lăudabile sunt de fapt reflexia în oglindă a autorităţii pe care o reprezinţi.

Imobilitatea neliniştitoare a lui Jack Crawford desemnează lipsa acelei flexibilităţi concordante cu situaţiile neprevăzute care au continuitate, luând forme noi cu un impact negativ asupra desfăşurării unei existenţe normale.

A preveni orice lovitură sub centură înseamnă să fii permanent cu un pas înaintea adversarului lăuntric - prin dezvoltarea personală profesională continuă, dar şi a capacităţilor de analiză şi sinteză. Şi, dacă e posibil, a acelei capacităţi de anticipare a oricărui regres de natură funcţională şi a oricărui „atac” de natură psihică.* Notă: The Silence of the Lambs (1991)

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate