ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

In 2 Eternity

On Martie 05, 2018, in Leadership XXL-Pack, by Neculai Fantanaru

Învaţă să îţi petreci majoritatea timpului în propriul univers derivat din acel flux al gândurilor care te ajută să descoperi misterele posibilităţilor infinite de creaţie.

Acceptam cu uşurinţă simbolul unei călătorii ultime, numită Eternitate, aşa cum aurul devine scump dacă reuşeşti să-l separi de celelalte metale, poate fiindcă intuiam că există o chimie între real şi imaginar, un fel de despărţire de ispita temporalului în lupta cu toate regulile lumeşti, aşa cum se stipulează în testamentul încheiat cu sângele măreţiei de a fi Una cu Totul.

Do you jump with me Into eternity? Don't be afraid, With all your memories, Come one and follow me !

Delir sau exaltare? Căci păream a fi o însumi o creaţie izvorâtă din mijlocul unui univers multidimensional, numai dacă cineva şi-ar fi putut închipui acest univers pregnant prin inversiunea legilor sale, care-şi capătă caracterul specific printr-o structurare armonioasă, corespunzătoare nevoilor de expresie în constituirea unei noi arte. O tentativă de elaborare a unei estetici filosofice întemeiată pe datele revelatoare oferite de scrisul unei idei nemuritoare, într-o nestăvilită încântare a simţurilor, iată din ce e plămadit materialul minţii unui artist întemeietor de sensuri.

Pornind de la ideea că există un proces de absorbţie a incognoscibilului într-o imagine a lumii percepute şi trăite imediat, prin urmare există o artă a cărei funcţie esenţială este de contemplare reflexivă a realităţii aparente, m-am avântat în eficientizarea procesului de creaţie cu acea motivaţie cu care artistul se raportează la arta căreia i s-a supus, ca la o misiune providenţială.

În locul meu, îndreptându-se cu repeziciune spre aceeaşi destinaţie, introdus în aceeaşi versiune a realităţii simbolice, ca o flacără eternă, Jorge Luis Borges ar fi adăugat cu respect: "Au trecut o mie şi o sută de ani de când am plăsmuit-o."

Păream a fi o expresie a determinismului pornită din nevoia unui creion uriaş de a utiliza negrul pe alb în creionarea unei iluzii bidimensionale în care deşi par diferite, Universul şi Infinitul, ele se materializează în arhetipul unei alte relații existențiale cu Dumnezeu - care era însăşi realitatea creaţiei mele.

Singura modalitate de a cuprinde infinitul este să realizezi că tu eşti universul !

Iar când universului, alături de mijloacele pe care le stăpâneşte, îi e acut necesară pătrunderea în spiritualitatea formei, nu doar ca factor de sacralizare a vieţii, ci mai curând ca o prelungire a esteticii vizionare referitoare la arta construită pe pilonii opoziţiei dintre exterior şi lăuntric, atunci asistăm la o redefinire a conceptului de "Etern" ce ar putea sfida arhetipul unei lumi hrănită cu mituri şi magie. Miezul e doar învelişul.

Când încerci să dezvălui latura cea mai vulnerabilă a lui “Oriunde te-ai afla, în orice loc şi în orice timp” ţi se deschide acea lungă poartă a sufletului în credinţă, şi astăzi mai puţin cunoscută, dar bine împământenită de-a lungul secolelor, numită: Renaştere.

Leadership: Te arăţi superior în planul creaţiei, dincolo de ceea ce poţi accesa cu ajutorul unei realităţi care îşi cere “insolvenţa” prin insuficiența fondurilor artistice definite prin actul de a te feri de ceea ce nu cunoşti?

Dacă ceea ce voiam să accesez se raporta la procesul de naştere al unui univers abstract, circumscris unor reguli lumeşti din care arta şi estetica erau doar o bucăţică din spaţiul scriitoricesc în care se fortificau metafizica şi filosofia primă, atunci eternitatea era suma expresiilor plastice folosite pentru a încuraja adevărul substanţial: “nu există nimic care să nu fi existat cândva şi care să nu existe în viitor".

Scriitorul Vladimir Nabokov, făcea la un moment dat o precizare în romanul Lolita: "Există două feluri de memorie vizuală: primul, când recompui îndemânatic, cu ochii deschişi, o imagine în laboratorul minţii; al doilea, când evoci dintr-o dată cu ochii închişi, pe ecranul interior al pleoapelor, replica obiectivă, perfect vizualizată, a chipului îndrăgit, fantoma minusculă în culori naturale."

Dacă aveţi curiozitatea să intuiţi mişcările şi replicile mele în jocul exprimărilor de factură confesivă, atunci trebuie să ştiţi că interesul meu nu se limitează doar efectul stilistic al unei opere de artă izolată, ci priveşte mai curând imaginea pe care o alcătuieşte întreaga producţie a unui artist: lauda materiei şi recompunerea spaţiului viu şi nelimitat de exprimare într-un exercițiu continuu de optică personală.

A transforma condiţia reală a existenţei mele într-un nestimat poem, pus sub semnul infinitului, ca şi când m-aş fi aflat în faţa unui paradis care se cere a fi asumat şi depăşit, însemna practic să caut o relicvă a Prețiosului Sânge al lui Hristos în triplul joc de corespondenţe - corp, suflet, sufletul lumii. Împovărător, mă rătăceam cu ţelul de a regăsi locul în care se întâlnesc puterea şi măsura a tot ceea ce există.

Leadership: Te încumeți să parcurgi fenomenul veșnicei reîntoarceri la nivelul individualității artistice, printr-o descriere „trăire-tip” ce revine mereu sub o altă formă?

Iată tot atâtea aspecte ale noului curent artistic exprimat prin echivalenţe în lumea spaţiului vizual, al noului modus operandi al transmutaţiei alchimice pe care îl interferez în rândurile mele, fiind un elogiu al bucuriei de a crea o altă ipostază a expresionismului scriitoricesc modern, de factură constructivă, cu adânci semnificații spirituale.

A te feri de ceea ce nu cunoşti, în marea călătorie spre Gândirea Divină, este similar cu a citi o carte de aventuri: te inserezi în mijlocul unei lumi pe care ţi-o imaginezi a fi reală, fără să întrezăreşti posibilitatea de constituire a unui univers paralel în care exişti doar ca teorie.

Eternitatea în activitatea scriitoricească este un reflex al infinitului câştigat prin folosirea adecvată a mijloacelor de expresie în relaţia atât de fragilă dintre ceea ce îţi imaginezi că trăieşti şi ceea ce trăieşti în timp ce îţi imaginezi.

In 2 Eternity evidenţiază acel spaţiu labirintic, demn de-o ficţiune a lui Borges, structurat de simetrii abstracte, cu imagini antinomice care se înlocuiesc reciproc: moartea şi nemurirea, partea şi întregul, finitul şi infinitul, ce conduc la necesitatea imperioasă a postulării reîntoarcerii la esenţă.

Esenţa este ceva ce determină cauza. Fii un artist al explorării de sine. Transformă-te în Marele Creator prin plăsmuirea propriei creaţiei în marele Big Bang al contrariilor dintre realitatea obiectivă și cea subiectivă. Poţi?* Notă: Dj Sammy feat. Carisma - In 2 Eternity

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us