ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Omul prins în sfera forţelor ademenitoare

On Noiembrie 04, 2013, in Leadership 360˚, by Neculai Fantanaru

Activează energia conductorului intrinsec, fără să te îndepărtezi de ipostaza care îţi poate încununa cu succes leadershipul.

Omul care îmbrăţişează ştiinţa de a calcula şi influenţa transformările, omul care încasează "cotele de întreţinere" de la proprietarii umili ai vieţii, selectaţi cu pricepere, omul cuprins de acea intensitate a cercetărilor experimentale care îi permit paşi numeroşi în aprofundarea conştiinţelor, nu trebuie să precupețești nimic ca să-l găseşti. Te găseşte el pe tine.

O dată ieşit din casă, orice individ riscă să fie surprins de apariţia bruscă a inevitabilului, lovit de trăsnetul slăbiciunii de a se opune acestei pătrunderi minuţioase şi ascuţite în propriul univers.

Hannibal Lecter nu se lasă prins în iluziile vieţii ca omul obişnuit. Nu se lasă niciodată pe mâinile altora. Ci activează energia reacţiei de transformare într-o personalitate cu caracter de lider, acea energie internă care-i permite manipularea slăbiciunilor şi defectelor. El vrea să mânuiască puterea deplină. A lăuntricului. Căci, aşa cum spunea Victor Hugo despre Balzac: el vrea să scormonească viciul, să disece patimile, să sondeze sufletul, inima, mintea, abisul care zace în fiecare om.

Leadership: Opera ta are în configuraţia ei acea componentă a personalităţii unui artist care îşi asumă realitatea după un model de gândire care inspiră solemnitate numai prin mărturia experienţei sale de a îndrepta conștiințele într-o anumită direcţie?

În Hannibal se produce frecvent câte un cutremur, o erupţie puternică de nevoi. Fenomenul “viaţă” creşte temperatura satisfacţiei cele mai intense. Iar influenţa acestei temperaturi asupra vitezei de reacţie se dublează pe măsură ce energia de activare a conductorului intrinsec pulsează mai puternic în ambiţiile sale. Pe măsură ce dorinţa de cunoaştere desăvârşită creşte în intensitate.

Doar asta îi electrizează simţurile titanului. Pofta de viaţă acţionată exclusiv de fluxul şi refluxul pasiunilor arzătoare. Mărind astfel voinţa de a se impune altor voinţe. Căci substanţa lăuntrică declanşatoare de senzaţii intense, de noi forţe de analiză, de noi obsesii mistuitoare, are constituenți ce sunt purtători de sarcini dure. Creând un câmp de energie discordant cu celelalte câmpuri de energie cu care interacţionează. Ca şi cum ar fi vrut să ia lumea întreagă şi să o facă a lui. Provocator, nu-i aşa?

Modelul lui de gândire inspiră solemnitate prin mărturia experienţei sale de a îndrepta conștiințele în direcţia unei adânci filosofii a valorii vieţii care spune că lumea nu apare de la sine, ci este creată prin intermediul unor legi ale teoriei probabilităţilor. De exemplu, este mai probabil ca o persoană să fie înşelată printr-o atitudine generoasă, decât printr-o deghizare a conştiinţei şi a profundului tău conformism.

Limitează-te la o singură ipostază, aceea de a fi om ! Cu defecte, cu lipsuri, cu pretenţii la sinceritate. Însă strigătul conştiinţei este ignorat dindărătul cortinei de fier a personalităţii tainice. Dorinţa de a întrebuinţa cu folos pocalul de foc al persuasiunii, cu rădăcinile strânse în jurul explorării unui spaţiu plin de tendinţe care mai de care mai interesante şi mai greu de trecut, este tot mai ispititoare.

Iar omul prins în sfera forţelor ademenitoare ale existenţei umane nu poate pune cătuşe înclinaţiilor care îl apropie de performanţă. El nu-şi poate înăbuși pornirile instinctive. Acele acţiuni puse-n slujba avidităţii native de a poseda totalmente puterea intelectuală şi emoţională. Spiritul liber preferă să cutreiere necunoscutul, decât să devină un prizonier în celula amintirilor sau un servitor umil al vreunei cauze nobile.

Leadership: Rişti să ajungi la un conflict cu propria-ţi autoritate definitorie, datorită înclinaţiei pe care o ai către experimentarea stărilor sufleteşti instabile?

În accepţiunea unei părţi importante a leadershipului, omul nu este nevoit să-şi justifice limitele încărcăturii de dorinţe, pasiuni şi înclinaţii, care mai de care mai interesante sau mai bune calitativ. Dar în raport cu victoria asupra propriei sale fiinţe, lăsând loc acel grup de preocupări lăuntrice să se extindă spre marginile acceptate de leadership, omul îşi poate deprecia valoarea.

În acest caz el nu mai poate beneficia de avantajul distanţării de demersurile cu accente negative şi depreciative. Efectuând concomitent sau paralel manevre de conducere subtile, dar semnificative în consistența și anvergura pe care o capătă rolul său, în înţelegerea fenomenului de profunzime a omului, se poate întâmpla ca o serie de particularităţi incluse în “bugetul” orientativ de trăsături pozitive să distorsioneze funcţiile şi responsabilităţile pe care trebuie cu adevărat să şi le asume.

Omul este o stare sufletească instabilă atunci când păstrează în conştiinţa sa urmele impresiilor încercate odată, deci atunci când îşi întreţine memoria cu umbrele trecutului sau cu consecinţele evenimentelor relevante din viaţa sa.

Ca să te impui în zona psihologiei ca un factor instinctiv în conturarea sentimentului de receptivitate superioară trebuie să fie prezent în conştiinţa momentului experienţei trecute a oamenilor deodată cu acela al experienţei actuale.

Aşa cum aspectele pe care artistul le imortalizează în tablourile sale devin la rândul lor suport al unor poveşti incitante, s-ar putea ca folosirea mult prea frecventă şi îndelungată a capacităţii de a “vedea în interior”, într-o direcţie care nu reprezintă întocmai produsul unui leadership bazat pe integritate şi valori morale, să degenereze într-un montaj de provocări incitante care creează o experienţă antrenantă.

Dar în final se poate ajunge la un război. La un conflict de proporţii cu însăşi autoritatea ta definitorie: sinele. Care va tinde să-şi hrănească existenţa cu o tot mai mare atenţie, cu un nou mod de a-şi exprima individualitatea: “Am să vă conving pe toţi de autenticitatea mea.

Imprimi o anumită acceleraţie leadershipului, aplicând o forţă internă care se opune excelenţei?

Eşti un om care vrea să ştie şi să încerce totul în materie de persuasiune? Vrei să capeţi puterea unui spirit mobil, care se poate apropia de orice lucru, de orice fiinţă, de orice spectacol al leadershipului?

A imprima o anumită acceleraţie leadershipului, aplicând o forţă internă care se opune excelenţei, pătruns cu totul de voinţa de a nu renunţa la viciul de a acţiona exclusiv în baza pasiunilor arzătoare, înseamnă să creezi un câmp de energie discordant faţă de celelalte câmpuri de energie cu care interacţionezi. Adică, să te îndepărtezi de normalul leadershipului acceptat în unanimitate.

Dorinţa de a întrebuinţa cu folos pocalul de foc al persuasiunii ce îşi are rădăcinile strânse în jurul explorării unui spaţiu plin de tendinţe, care mai de care mai provocatoare şi mai greu de trecut, este tot mai ademenitoare. Dar a-ţi demonstra cu orice preţ aptitudinile de mânuire a puterii depline, îmbrăţişând ştiinţa de a calcula şi influenţa transformările oamenilor din jur - aşa cum se întâmplă deseori în rândul celor mai talentaţi lideri – reduce calitatea şi durabilitatea funcţionării proprii.

În orice încercare de racordare a leadershipului la performanţă vei fi supus tentaţiei de a “forţa nota”. Vei fi supus tentativelor de a uza de autoritatea pe care ţi-o oferă poziţia, fără a-ţi asuma răspunderea pentru eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea la un moment dat între tine şi ceilalţi oameni.

Factorul experimental care intervine în alcătuirea unei concepţii despre natura umană se poate formula astfel: cu cât se perinda mai multe stări sufleteşti variate prin conştiinţă, cu atât suntem mai conştienţi de existenţa lor: simţirea lor e mai vie.

Omul prins în sfera forţelor ademenitoare marchează posibilitatea de a transforma leadershipul într-o formă de tiranie indusă subtil prin manipularea oamenilor. Un fel de război psihologic cu consecinţe nefaste de ambele părţi.* Notă: The Silence of the Lambs (1991)

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us