Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Priveşte-mă bine... Dar fă-o altfel

On Noiembrie 01, 2022
, in
Leadership de Durată by Neculai Fantanaru

Nu poţi cunoaşte lucrurile în ele însele, ci numai felul în care acestea îţi apar ca percepţie a deosebirii dintre tine şi imaginea de care te ataşezi.

Mă uit acum la o bicicletă, chiar asta fac, mă uit la o bicicletă cu care cred c-aş putea să parcurg sute de km fără probleme. De fapt, nu am nevoie de mai mult decât de imaginea unei biciclete ca să îmi binecuvântez sufletul cu vederea ochilor destinaţi exclusiv identificării frumosului provenit din lucrurile din jur. Mai mult, rotind axa vederii spre centrul pătratului magic, Orevinthus Thacrosm, un tot unitar al cărui scop este armonia cu realitatea înconjurătoare, s-ar spune că principalul meu talent este surprinderea, într-un mod rapid şi natural, a frumuseţii lucrurilor care mă înconjoară.

De aici vine puterea pasiunii mele pentru "limbajul imaginii" construit ca o încercare de recuperare a spaţiului plin de afectivitate, ca o transpunere integrală a artistului în fiecare lucrare a sa, spre confirmarea profunzimii unei impresii despre viziune, sublim, despre frumos şi cunoaştere, despre emoţie şi libertatea de creaţie.

Aşa stau lucrurile. Arta se conturează începând de la ceea ce vezi, vizionar şi revoluţionar, sau chiar utopic, evidenţiat datorită spiritului vizionar şi aspiraţiei către perfecţiune. Iar bicicleta aceasta bine întreţinută, artistic lucrată, făcută probabil la comandă, bine echipată pentru drumuri denivelate, parcă ar căuta să-mi întindă zărea. Este ca şi cum aş fi văzut-o aruncată în faţa mea, într-o nălucire mişcătoare, splendidă, o frântură din visul pătimaş al lui Icar, în încercarea de a lărgi un orizont pierdut din vedere.

Mă simt minunat în preajma bicicletei, aidoma unui artist care nu îşi construieşte agresiv imaginea, ca mulţi alţii, ci care vrea doar să-şi pună în valoare măiestria şi priceperea. Ca singur element desfătător, însăşi acest obiect tehnologic prin excelență caută să-mi citească gândurile, făcând să se nască în mine unele din acele nădejdii care sfărâmă toate piedicile, toate reacţiile. Ba vă spun, când o privesc, răbdătoare, înţelegătoare şi docilă, atât de dornică să cuprindă orizontul, pare că şi ea mă priveşte cu aceeaşi ochi, cu acei ochi uşor de privit și greu de uitat, care au dreptul să admire şi să laude pe limba omului: "Nu am decât cuvinte de surpriză şi admiraţie pentru acest artist care m-a înfrumuseţat până la cel mai mic detaliu".

Leadership: Poţi să reinventezi povestea vieţii tale apelând la forţa sugestivă a unei imagini, în acord cu revelarea unei viziuni inedite asupra realităţii pe care doar Sinele tău o poate crea?

Asemenea unui artist care îşi vede împlinită creaţia, am simţit bucuria unei mari împliniri văzând bicicleta cum se lasă privită îndelung, admirată ca o vedetă, palpitând de o tinereţe nouă. Ea revelează acea lume de sentimente utopice în care trăiesc eu însumi atunci când imaginaţia mă duce mult prea departe, în sensul efectuării unui salt peste veacuri. Tot viitorul meu, toate calculele mele, toată măreţia mea, toată temeinicia mea se reazemă pe acest “prim mişcător nemişcat” care are cauza mişcării în sine. Fidelitatea unei imagini este întotdeauna supusă unei judecăţi de valoare artistică.

Poate că anumite stări atmosferice o influenţează, sau poate îi sunt cu desăvârşire străine, dar oricum şi-ar purta gândurile, mă închipuiesc dinainte prieten cu ea zicându-i că niciodată nu-şi va risipi frumuseţea, pe nicio vreme. La ea îmi stă gândul, sufletul, nădejdea, chiar când îmi închipui că mă gândesc la altceva, în încercarea de recuperare a spaţiului subordonat materiei picturale unui desen puternic, realizat din linii pline de forţă şi monumentalitate, la fel de importante creaţiei precum starea pe care o are artistul în faţa şevaletului.

Chiar neştiind-o bine, tot mă gândesc la ea, nădăjduind a o regăsi chiar dacă aş pleca în alt oraş.

Iar dacă îmi proiectez în imaginea ei o stare a sufletului, căci lucrul de căpetenie al valorii ei nu e preţul de cumpărare, ci profunzimea stării pe care o declanşează în rândul privitorilor, şi deoarece emoţiile pe care mi le transmite prin imagine îmi îngăduie să sporesc în conştiinţa mea părţi mai vechi din viaţa pe care am dus-o, părţi mai depărtate, dar esenţiale, este pentru că simt plăcerea aia pe care o dă convorbirea cu un om superior ce a izbutit să lepede trecutul şi să înţeleagă în mod real prezentul.

Leadership: Cum se măsoară amploarea creaţiei tale prin observarea fiecărui lucru din jur, atunci când argumentul unei posibile extinderi a imaginaţiei oferă „deschiderea către fiinţă”?

Şi când o privesc, tot astfel mă priveşte şi ea pe mine spre a dezlănţui acel suflu de idealism, de idei nobile, de speranţe, un ideal de libertate atât de specific futuriştilor în care individul este pus în prim-plan de compoziţiile abstracte şi suprarealiste. Bicicleta nu este o fiinţă, subiect al experienţelor şi al altor stări mentale durabile, cu toate acestea ea reprezintă o putere dătătoare de viaţă. Căci atinge fiecare parte vitală: creierul, inima, nervii, aceasta fiind pricina care caută cu înfrigurare să-şi destăinuie pasiunea pentru decorul şi ambianţa diferitelor evenimente, cu riscul imposibilităţii de a fi imortalizată în marmură pentru eternitate.

Dacă bicicleta este o temă de creaţie, atunci argumentul unei posibile extinderi a imaginaţiei va da „deschiderea către fiinţă”, adică devenirea întru fiinţă, cum ar zice Noica, poate fiindcă, indubitabil, ea este nedespărţită de dragostea ciclistului care o pilotează, aceasta fiind trăsătura dintâi care vine să se adauge următoarelor condiţii cumulative: amintirile, emoţiile, suma faptelor incluse în galeria marilor evenimente de gen ale vieţii. Prea bine, aş zice, uite că bicicleta, plină de armonie şi eleganţă, este un mijloc eficace de a înlătura monotonia liniilor drepte, orizontale şi verticale.

Şi, nu-i aşa? Câte observaţii fugitive, dar răbdătoare, unele mai puţin senine, trebuie să strângi asupra mişcării regulate pe care ea o parcurge ca ştiinţă a deplasării din punctul A în punctul B, încât să îţi închipuieşti că pictezi, din alternarea spiţelor negre cu cele frumos lustruite, o lume din care nimeni nu mai înţelege nimic, dar care lasă loc de imaginaţie şi creativitate.

Amploarea unei creaţii purtată pe tărâmul leadershipului se măsoară prin admiraţia pe care o manifeşti pentru acel lucru investit cu forţa de a produce o transformare în tine, provocându-te să vezi altfel lumea. Totuşi, o eventuală frângere de inimă se poate produce atunci când ceea ce vezi pare împotriva ta, schimbându-ţi starea de spirit.

Iată că bicicletă, splendidă inovaţie tehnologică, s-a dovedit în stare să trezească admiraţie, dispoziţia de a vedea în aproapele ei un egal, nu doar prin diversitatea de emoţii la care a fost supusă "vederea dincolo de imaginaţie", ci prin puterea ei de a face dintr-un lucru mic o lume aparte, însufleţită de o viaţă demnă, plină de bucurie şi activitate.

Ajungând să fiu prietenul ei, ca un creştin prea cuvios, am putut să pătrund într-o lume întineritoare în care domneşte frumosul, sănătatea, spiritul de aventură şi riscul. Şi încă mă gândesc la ea, cu drag, cu vederea remixată de imaginaţie, comparând-o cu procesul realizării unei picturi intuitive în care este valorificat simbolul oglinzii: “vezi în jur doar ceea ce te atrage la tine”.

Priveşte-mă bine... Dar fă-o altfel. Acesta este mesajul pe care ţi-l transmite revederea cu obiectul reflecției tale, luând în considerare faptul că ceea ce vezi în jur este sinonim cu ceea ce este valoros în tine, nu cu ceea ce se întâmplă în realitatea obiectivă, împărtășită de ceilalţi. Cred că imaginea bicicletei a mediat foarte bine relația dintre realitate și eu însumi.

De asemenea, cred că avea dreptate scriitorul Liviu Damian: "Cunoaștem lucrurile în acord cu natura sau cu ceea ce sunt lucrurile în ele însele și permitem ca ceea ce știm despre lucruri, însușirile lor, să determine conţinutul şi forma cunoaşterii. Asta este ceea ce se întâmplă în experienţa de zi cu zi."

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…