Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Priveşte-mă cu ochiul vederii din spatele pânzei

On Ianuarie 01, 2022
, in
Leadership XXL-Pack by Neculai Fantanaru

Este extrem de greu să pătrunzi cu sufletul artistului în sursa profundă, şi chiar şi pentru el misterioasă, din care ţâşneşte instinctul creator.

Dacă a început un nou an, atunci el trebuie să înceapă cu memoriile unui trandafir Osiria, atât de delicat în a-şi trăi zilele pline de colinde, pline de emoţii generate de întâmplări, evenimente, contexte. Mai bine decât acum, niciodată nu mi-am dat seama de fondul său de ingenuitate şi entuziasm, ascuns în fiecare tremur de viaţă care eliberează cu uşurinţă căldura sufletească din preajma sărbătorilor.

Ce anume menţine trează vibraţia sufletului îmbrăţisător al atâtor frumuseţi care nu vorbesc niciodată oamenilor?

Este rece afară. Zăpada este aşternută peste tot, peste zi şi peste noapte, la fel cum o bogată adormire se aşterne peste orice gând, peste orice amintire a trandafirului. Numai prezenţa mea inopinată îi stârneşte atenţia. Prin ochiul vederii de dincolo de vedere, el simte orice adiere de aer, orice vibraţie şi radiaţie de căldură din jur, simte fiecare pas pe care omul îl face pentru momentul prezent, dar cu orientare spre cele sfinte, spre cele ce nu se văd ale facerii lui Dumnezeu, spre cele ce se nasc şi mor.

Ştiu că este greu de observat acest lucru. Inconştient, de o fineţe impalpabilă, trandafirul transmite un mesaj a cărui importanţă se demonstrează numai în artă: "Trebuie să-ţi inserezi un fapt de viaţă într-o formă coincidentă cu împlinirea întrupării tale artistice."

Trandafirul simte, reacţionează la stimuli, la fel cum simte un artist al cărui dar formidabil este să prefacă albul în culoare, hrănindu-se din înţelepciunea paletei care se încarcă din lumina caldă şi relaxantă a vopselelor plăcute ochiului. Or acest ochi, plin de frumos, hiperrealist, desprins parcă dintr-un peisaj selenar, combină expresionismul minimalist abstract şi caracteristicile rafinamentului elegant într-un design unic. Nu este nimic fundamental misterios ori invaziv în legătură cu acest simţ, un larg câmp al mijloacelor de exprimare prin senzaţii, decât dacă iau în calcul o indiscreţie de tipul Astonmedarhos, manifestarea libertăţii de a-mi găsi o asemănare în planul naturii.

Leadership: Creaţia ta poate să cuprindă un simplu fapt de viaţă într-o singură imagine care reuşeşte să nască sentimentul de a fi cea mai bună versiune a ta în planul unei perfecţiuni ireale?

Fără să manifest nicio îndoială cu privire la realitatea lumii sensibile, continui să privesc trandafirul la fel cum priveşte el albul zăpezii: printr-un control variabil al intensităţii sentimentelor, printr-un reglaj continuu al intensităţii luminoase, exact ca atunci când pictorul încearcă să dea o atenţie deosebită surprinderii detaliilor într-o lumină cât mai exactă. Acest pictor se chinuieşte din răsputeri să obţină un adevărat rezultat din viziunea sa, mai ales dacă reuşeşte să se integreze cu spiritul, cu energiile pământului, cu principiul deplinei egalităţi, într-o poveste plină de ingenuitate şi geniu vizual.

Mai trebuie spus ceva. Trandafirul are un ochi cuprinzător, vrând parcă să trateze lumea în mod holistic. Şi mă priveşte la fel cum îl privesc eu: ca pe-o expresie artistică a unui univers recuperator, aflat mereu în căutarea unor noi mijloace de extindere a ariei de frontieră: între real şi imaginar.

Şi tot privindu-l învelit cu plapuma zăpezii, la fel cum el mă priveşte visător cu ochi de stele, îmi amintesc de argumentul "de metodă" pe care îl invoca în mod hotărâtor esteticianul francez Victor Basch: "Este extrem de greu să pătrunzi cu sufletul artistului în sursa profundă, şi chiar şi pentru el misterioasă, din care ţâşneşte instinctul creator. Al doilea argument este că artistul însuşi, înainte de a crea, a contemplat şi s-a delectat".

Şi iată ce îşi aminteşte trandafirul despre începuturile sale în alb şi roşu, cu ajutorul senzaţiilor de bun augur primite în faţa peisajelor captate prin fenomenul de persistenţă a vederii de dincolo de vedere. Îşi aminteşte de un creator transformat într-un om special care, fără a se concentra asupra dorinţei de dominare a unei imagini în dublu exemplar, în raportul spaţiu-timp, reuşeşte să redea o anumită stare sufletească plecată de la alb şi ajunsă la culoare.

Numai un asemenea om, special, reuşeşte să redea expresia intensă a unui sentiment care emoţionează, sentimentul unităţii: de a fi una cu natura. Sentimentul de a fi cea mai bună versiune a ta în planul perfecţiunii ireale, într-un plan al transcendenţei metafizice.

Leadershipul cuprinde vederea artistică cu care te-ai deprins în încercarea de a te adapta la un alt mediu de viaţă, într-un context în care trebuie să-ţi accentuezi trăsăturile unice (şi unde imaginarul şi realul se întrepătrund).

Priveşte-mă cu ochiul vederii din spatele pânzei dacă vrei să desluşeşti misterele spiritului descins din alte lumi pământeşti. Numai un artist genial, care ştie să scoată în evidenţă culoarea din spaţiul clar-obscurului, servind scopului de a întări efectul culorilor sufletului şi sentimentului într-o atmosferă de rigoare intimă, dispune de un asemenea ochi ce poate cuprinde două imagini într-una singură.

În lumile de dincolo de aceasta există infinit mai multe moduri de a simți...

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…