Neculai Fantanaru

Totul depinde de cine conduce

Stop For A Minute (II)

On Mai 14, 2018
, in
Leadership FX-Intensive by Neculai Fantanaru

Sporeşte profunzimea artei tale, imaginându-ţi realitatea ca o mare concesie făcută autorităţii divine.

O neîncetată căutare de răspunsuri la numeroasele întrebări ce țin de contextul "cvasi figurativ" se eternizează în oglinda unei lucrări de excepţie, what is left to you, despre o mărturisire în cel mai profund realism transfigurat prin muzică în arta picturală, a cărei reflexie plină de toate misterele unui timp care-şi sfidează legile, ferecată într-o densitate materială, este cunoaşterea alchimică, cea mai pretenţioasă.

Încă o dată eşti tentat să-ţi asumi o istorie a prezenţei lui Dumnezeu în lumea unei pânze întinse pe şevalet care îşi aşteaptă cu nerăbdare infuzia de culori.

Argumentele convingătoare prin asociere cu estetica limbajului încărcat de subiectivitate, oglinzi în care universul se priveşte pe sine de la înălţimea sunetelor vindecătoare: cel al rezonanţei, al ritmului, al melodiei, al armoniei, al tonalităţii, al timbrului, luate ca energie de acţionare a trăirilor cele mai intense, sunt în sfârşit cuprinse în ordinea de explorare optică şi mental-asociativă a operei de artă.

Culoarea verde este folosită pentru a ajusta percepţia vizuală a întregului spaţiu de vizibilitate al intenţionalităţii conştiinţei. Even you can try !

Urmează amploarea elementelor alchimice: materia, spaţiul şi timpul, absorbite de o posibilă reprezentare a Ochiului lui Dumnezeu. Conjuncţia a două stele nemăsurate, that secret down, cum ar numi un artist plin de subtilitate tot procedeul de obţinere a nuanţelor de culoare necesare pentru procesarea unei fotografii memorabile, stă mărturie cuvintelor lui Victor Hugo despre transfigurarea înstelată a unui extaz în agonie, respirația cerească a aerului din rai:

"Inimi adânci, spirite înţelepte, luaţi viaţa aşa cum a făcut-o Dumnezeu. E o încercare îndelungată, o pregătire neînţeleasă pentru un destin necunoscut. Destinul acesta, cel adevărat, începe la om o dată cu prima treaptă înăuntrul mormântului. Atunci se iveşte în faţa ochilor şi începe să se zărească veşnicia. Gândiţi-vă la cuvântul acesta: veşnicie. Dar până atunci iubiţi şi suferiţi, nădăjduiţi şi contemplaţi. Vai de cel care n-a iubit decât trupul, forme, aparenţe. Moartea îi va lua totul. Încercaţi să iubiţi suflete, numai aşa le veţi regăsi."

Leadership: Îţi aminteşti de tine într-un moment al inspiraţiei de dincolo de hotarul între mărginit şi nemărginit, într-o expresie a propriei identificări cu planul divinului?

Cred că există o superioritate distinctă în a aduce în faţa lumii ritmurile, imaginile şi senzualitatea unei trăiri pierdute în memoria trecutului. You better change your heart in time !

Aminteşte-ţi de tine într-un moment al inspiraţiei de dincolo de hotarul între mărginit şi nemărginit, într-o expresie a propriei identificări cu planul divinului izvorât din arta pictorului ce poate intui şi crea în imaginile sale de şevalet vibraţia trăirilor cele mai intense. Exprimarea lor directă, fără apel la artificii de efect, care devin nemuriri ale spiritualităţii privite ca o confirmare a descoperirii neaşteptate a unei idei colosale, sporeşte misterul unei realităţi care se anunţă purtătoare de semnificaţie în cadrul autenticităţii descrierii vieţii.

Devii adeptul echilibrului tonal, al organizării configuraţiei unei arte izvorâte din nevoia de atenţie din partea aleatorului - în relaţia cu raţionalul unei preferinţe pentru schimbarea lentă a vizualului pur, sensibil şi ataşat stărilor de conştiinţă aferente experienţelor de studiere a lumii exterioare la nivel primar. Înflăcărat de izbânda culorilor asupra psihologiei sentimentelor, te regăseşti în raporturi de gamă subtil armonizate sub semnul unei dominanţe al cărei impact conceptual este condiţionat de funcţia simbolică. I rely on your chance to know !

Când o scriitură se defineşte treptat ca expresie de sine, o interpretare conceptuală stând la baza unui nou curent artistic, atunci forţa magică a întregii tale opere capătă caracterul unei epidemii, "The Tipping Point", ce provoacă schimbări de proporţii în logosul cel veşnic. Divinul este lumea privită de sus, dintr-un punct îndepărtat, dar explorată de jos, din adâncimile expresiei atribuite încercării de a reda o realitate dintr-o logică ce scapă înţelegerii comune. Where are you going to?

Acordurile muzicale care te învăluie de la dimensiunea visului, acompaniind interfaţa unei noi versiuni a trăirii finitului în infinit, e ca un drog care creează dependenţă, un graf care se alungeşte peste teritorii de neguri, un pasaj tăiat dintr-o materie densă, clădind ideea de a defini formal un conţinut obiectual.

Leadership: Efectul inserat în mărturisirile tale este de aşa natură încât să poată identifica intenţia artistului de a portretiza destinul unei vieţi îndelungate realizat prin modulaţii la tonalităţi minore îndepărtate?

Intro-ul electronic completează energia piesei prin referire la o altă faţă a realităţii, dinspre zona artistică a mărturisirii mediate, începerea unei filosofii universale, spre construcțiile ce vizează abstractul și conceptualul existenţial, constelând rezultatul unei reacţii empirice în imagini simbolizatoare.

Peisajul unei clipe suspendate în infinit şi o entitate caracterizată de patru atribute: înălțime, durată, intensitate și timbru. Toate par a fi desprinse din arta pictorului care îşi imaginează altfel realitatea, ca o mare concesie făcută autorităţii divine, împlinind o înaltă tensiune metafizic-idealistă într-o operă de mare profunzime în care liricul freamătă de marile întrebări ale existenţei şi cunoaşterii.

Începi să conştientizezi ceea ce simţi în coordonatele unei intrigi încărcată cu suspans, sub forma unei povestiri care curge lin, reușind în același timp să fii aproape de spiritul unor personaje de legendă, ajungând aproape la o relație intimă cu acestea, constituind parcă simbolul secret al unei afinităţi crescute pentru romantism: You and I Could feel as once !

Esteticii armoniei îi place să rămână mereu deschisă împreună cu dorinţa pictorului de a pune clipă de clipă, prin opera lui, întrebări al căror răspuns e greu de rostit: What did you come to be now?

Profunzimea de care dispune leadershipul vizează arta de a încărca cu potenţial valorificabil expresia unui conţinut subiectiv din hăţişurile reprezentării fidele a celei mai frumoase haine pe care sufletul o îmbrăcă, în culorile percepute de ochiul artistului desăvârşit.

Stop For A Minute şi ascultă sunetul muzicii pulsând în ritmul visărilor tale, simte iubirea pură, impulsul către întregire, freamătul mistic, emoţia estetică, that sorrow in your life, cu care artistul înregistrează atingeri de natură cromatică şi vocală, însufleţit de puterea de a reinventa limbajul universului şi, odată cu el, realitatea aspră a lumii.* Notă: Sandra - Stop For A Minute

 

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
Cele 63 de calităţi ale liderului
Cele 63 de calităţi ale liderului

De ce să citeşti această carte? Pentru că este hotărâtoare pentru optimizarea performanţelor tale. Fiindcă pune accent mai mult pe latura umană decât pe conceptul de business, ceea ce permite cu uşurinţă citirea şi înţelegerea ei.

Leadership - Magia măiestriei
Leadership - Magia măiestriei

Trăsătura esenţială a acestei cărţi, faţă de altele existente pe piaţă din acelaşi domeniu, este aceea că descrie, prin exemple, competenţele ideale ale unui lider. N-am susţinut niciodată că eşte uşor să devii un lider foarte bun, dar dacă veţi urma pas cu pas...

Atingerea maestrului
Atingerea maestrului

Pentru unii lideri „a conduce” înseamnă mai mult a juca un joc de şah, un joc de inteligenţă şi perspicacitate; pentru alţii un joc de noroc, un joc pe care cred că-l pot câştiga mergând de fiecare dată la risc şi pariind totul pe o singură carte.

Leadership Puzzle
Leadership Puzzle

Am scris această carte, care combină într-un mod simplu dezvoltarea personală cu leadershipul, ca pe un joc de puzzle, unde trebuie să combinaţi toate piesele date pentru a reconstitui imaginea de ansamblu.

Performanţa în conducere
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Scopul acestei cărţi este de a vă oferi cât mai multe informaţii preţioase prin exemple concrete, şi de a vă arăta o cale prin care să dobândiţi capacitatea de a-i determina pe ceilalţi să vadă lucrurile din aceeaşi perspectivă ca dumneavoastră.

Leadership - Pe înţelesul tuturor
Leadership - Pe înţelesul tuturor

Urmăresc în rândurile acestei cărţi să trezesc interesul omului obişnuit pentru acţiune şi succes. Mesajul acestui volum este că o naţiune puternică este format din oameni puternici şi de succes. Iar fiecare din noi are potenţial, deci succes…