ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Sublimul măiestriei

On Septembrie 14, 2010, in Leadership Real, by Neculai Fantanaru

Ridică-ţi leadershipul până la înălţimea la care năzuieşti, punând în prim plan cele mai proeminente nuanţe ale sale.

Maestrul revenise adesea asupra acelei teme: “Fata din oglindă”. Reuşise să realizeze, cu o minuţioasă grijă pentru detalii, zâmbetul trist şi misterios al fetei pe care o întâlnise în tinereţea sa, într-o călătorie în Egipt. Înflăcărarea, poate exagerată, îi susţinuse eforturile în vederea realizării unei nemaipomenite opere de artă. Imaginea pe care o aşternuse pe pânză exista de mult în mintea sa. Acum, după aproape două luni de muncă, era în sfârşit gata.

Îmi amintesc foarte bine ziua aceea, căci mă invitase înadins la el ca să-mi arate acea operă realizată cu măiestrie. Căci da, este într-adevăr necesară o adevărată măiestrie pentru a exprima o paletă largă de stări sufleteşti a unuia sau mai multor personaje dintr-o pictură: chipul, gestica şi mimica etc., şi să transformi culorile şi trăsăturile persoanelor în personaje sugestive.

Pentru prima dată am putut vedea pe chipul maestrului liniştea şi nădejdea sufletească. Avea acea privire mândră, acel entuziasm fermecător de care sunt pătrunşi numai cei care, dedicându-se cu adevărat muncii lor, reuşesc să creeze ceva cu totul şi cu totul deosebit, ceva care îi face să se simtă împliniţi cu adevărat.

Leadership: Eşti dator artei să-ţi evaluezi produsul muncii creatoare la adevărata valoare a calităţii propriei modalităţi de a-ţi exprima bogatul univers interior?

S-a ridicat încet de pe scaun, a făcut un pas înapoi ca să-şi privească opera, propria lui creaţie care exprima adevărata lui măiestrie şi îndemânare. Şi deodată, cuprins de un adânc simţământ de bucurie, a exclamat cu acelaşi ton ferm şi convins, plin de sentimente ca al marelui Arhimede când a intuit legea atracţiei universale: “Evrika !“

Maestrul nu simţise niciodată mai multă poftă de viaţă ca în acel moment. Uneori schiţând, alteori căutând să concretizeze ceea ce ar năzui el să fie arta, a reuşit să realizeze sublimul în pictură. În sfârşit, succesul şi faima îi erau asigurate.

A pune leadershipul pe planul cel mai înalt al artei înseamnă să schiţezi o imagine al cărei sens va fi înțeles pe deplin doar de cei care sunt capabili să ia în considerare şi să cântărească în mod adecvat elementele definitorii ale formării tale intelectuale.

Pictorul este un artist, un creator care, stăpânit de o dorinţă puternică, îşi conturează în minte imaginea pe care urmează s-o aştearnă pe pânza sa, cu mult înainte de a se închide în atelierul său ca s-o schiţeze.

Tot aşa este şi liderul - un creator care îşi îmbogăţeşte galeria de valori şi trăsături, înfăţişând din plin marea gamă a sentimentelor sale - entuziasmul, respectul şi admiraţia - în sensul cel mai curat cu putinţă - oglindind astfel aspectele personalităţii sale. El pune în prim plan cele mai proeminenţe nuanţe de caracter moral şi social, care îmbină armonios valorile şi abilităţile sale intelectuale.

Iată de ce, este atât să important să urmăreşti această evoluţie a ta, valorificându-ţi propria competenţă şi experienţă, abordând mai profund feluritele aspecte ale leadershipului – mai ales pe plan afectiv şi moral, nu doar profesional. Pentru ca al tău leadership să se transforme într-o artă cu adevărat reuşită, cu nişte valenţe unice şi extraordinare, trebuie să-l pui pe planul cel mai înalt al imaginii pe care o schiţezi.

Pentru a ajunge la adevărata măiestrie nu este suficientă numai vizualizarea „operei de leadership” ce-i vei da viaţă, ci şi executarea ei cu o deosebită atenţie, cu migală, cu delicateţe şi cu răbdare, ca nu cumva efectul să fie altul decât cel scontat. Conturează-ţi în minte viziunea care să te împingă să faci pasul spre excelenţă - cu mult înainte de a te angaja în realizarea vreunui proiect, înainte de a deschide calea unui demers de amploare.

Leadership: Poţi să concepi o artă legată de o realitate plină de substanţă care să te reprezinte în planul imaginii pe care ţi-o formezi despre tine însuţi înainte de a atinge măiestria?

Creaţia unui lider nu este altceva decât o însumare a demersurilor şi activităţilor care duc spre realizarea ţelului propus. El dă naştere permanent unor imagini mentale. Pe "ecranul" imaginaţiei, sale vede fiecare detaliu reprezentat cu precizie fotografică: fiecare pas pe care trebuie să-l facă, fiecare decizie pe care trebuie s-o ia, fiecare tactică şi procedură pe care urmează s-o iniţieze, fiecare plus şi fiecare minus, prin care să-şi exercite o influenţă pozitivă dominantă asupra conducerii. Iar apoi concepe o “artă” legată de o realitate care să-l reprezinte, şi să atingă succesul la care accede.

Renunţă la vechile clişee. Caută necontenit prin opera ta, prin arta ta legată de realitate şi adevăr, să trezeşti în cei din jurul tău interesul, respectul şi admiraţia. Numai astfel îţi vei putea împlini năzuinţele cărora le-ai consacrat cei mai mult ani.

Sublimul măiestriei, în comparaţie cu lucrările de început ale artei care se consacră unei specializări în adâncime, precum psihologia şi expresivitatea umană, se manifestă prin perfecționarea tuturor facultăților sufletului și accesul la o formă superioară de cunoaștere.

O cunoaştere pe care numai tu o grăieşti prin intermediul procesului de autoobservare, reflecţie şi autocorecţie, cu ajutorul profunzimii unei abordări de substanţă a unei teme individuale din perspectiva criteriului estetic.

Concluzie: “Creaţia” liderului este desăvârşită dacă ea, în final, se ridică la înălţimea aşteptărilor sale, atingând scopul iniţial propus. Un lider nu simte cu adevărat fericirea determinată de atingerea scopului propus, dacă acesta nu este realizat la parametrii calitativi şi cantitativi, iniţial expuşi, care au constituit baza alegerii sale în poziţia de lider.

Ridică-ţi leadershipul până la înălţimea la care năzuieşti, punând în prim plan cele mai proeminente nuanţe ale sale.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us