ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Sursa fluxului de materie pură

On Iulie 21, 2013, in Leadership 360˚, by Neculai Fantanaru

Fă uz de toate activele şi resursele trebuincioase dezvoltării ştiinţei, astfel încât să nu cazi victima degradării şi regresului.

Un factor important care a contribuit la perpetuarea liniei mele ştiinţifice a fost teama de a nu cădea victima degradării şi regresului. Inovaţia mă ţinea într-o permanentă încordare, mobilizându-mi toată atenţia, obligându-mă să fac uz de toate activele şi resursele de inspiraţie şi creativitate imediată.

Însă inovaţia, elementul infinit care putea fi determinat experimental pe baza observării sistematice a transformării, în unitate și echilibru, a codurilor şi simbolurilor, indiferent de domeniul de utilizare, se baza în bună parte pe relaţiile stabilite între două sau mai multe entităţi. Mintea mea nu putea să ţină pasul cu alte obligaţii, căci îmi împărţeam atenţia în proporţii aproape egale între entităţile pe care, cu mult chin, ajunsesem să le cunosc şi să le controlez.

Precum eroul dintr-un roman celebru, îmi axam privirea către două lucruri apropiate, apoi le notam caracteristicile comune cu acelaşi gest curgător, fără a mă opri deloc. Echivalenţele dintre aceste entităţi nu erau de la început pe măsura aşteptărilor. Şi, iniţial, încercarea de a găsi similitudini stârnea o mare îndoială. Însă interpretarea amănuntelor prin prisma selecţiei observaţionale şi a confuziei între corelaţie şi cauzalitate, dădea deseori naştere la idei şi teorii care mai de care mai interesante.

Un angajament în ultimă instanţă

Poate din nevoia de adrenalină sau din neobişnuita curiozitate de a încerca ceva nou, poate datorită tendinţei de a face comparaţii şi evaluări obiective, am reuşit întotdeauna să fac un pas înainte. Nu mai era un efort considerabil, izvorât dintr-o obligaţie asumată benevol, ci un angajament în ultimă instanţă. Un accelerator de startup-uri, sursa unui flux de materie pură, eternă, incoruptibilă, care integra în permanenţă particule noi de materie vitală - esenţială pentru menţinerea nivelului optim de stimulare a creativităţii.

Mi-a trebuit ceva timp să găsesc firul în labirintul demersurilor gândirii interpretative, în funcţie de relaţiile de analogie şi de contiguitate, căci nicio Ariadna nu mi-l pusese în mână. Astfel am ajuns să înţeleg ştiinţa şi importanţa părţii ei experimentale.

Iar ştiinţa nu este altceva decât rodul unui efort de natură mentală în scopul realizării unei înţelegeri a relaţiei între nenumărate ipoteze, calcule, presupuneri, aproximări şi estimări, incertitudini, pre-concepţii, echivalări, rotunjiri, extinderi, extrapolări, probabilități -  şi combinaţiile dintre acestea.

Leadershipul tău îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale excelenţei?

Care este factorul cel mai important care contribuie la perpetuarea liniei tale ştiinţifice? Inovaţia te ţine într-o permanentă încordare? Tendinţa de a face comparaţii şi evaluări obiective te ajuta să faci un pas înainte spre latura experimentală a ştiinţei?

Una din concluziile la care am ajuns treptat, în condiţiile consolidării riguroase a acelor “sectoare de cunoaştere” aflate în zona mea de potenţial, şi care ar putea să intereseze îndeaproape ca act de apropiere inspirată, de înţelegere şi de acceptare a rezultatelor propriilor cercetări, este că numai o categorie de indivizi sunt în măsură să atingă un nivel avansat de cunoaştere a leadershipului.

Pentru ca leadershipul să poată îndeplini condiţiile de eligibilitate ale excelenţei, individul trebuie să efectueze operaţiunile de bază prin care să obţină nişte rezultate viabile - drept urmare a aplicării cunoştinţelor. Numai prin antrenarea gândirii, punându-şi la bătaie curiozitatea, el va realiza cele două condiţii esenţiale ale dezvoltării sale: crearea superiorităţii într-o anumită privinţă sau într-o direcţie constructivă, şi perpetuarea liniei sale ştiinţifice până la atingerea pragului când va putea transcende orice obstacole.

În aceste condiţii, construirea propriului accelerator de startup-uri devine o necesitate, un factor determinant în această evoluţie pretenţioasă care merită savurată şi fructificată pe îndelete.

Acceleratorul de startup-uri trebuie să integreze în permanenţă particule noi de “materie” vitală pentru sinteza elementelor care vor constitui fundamentul creării şi menţinerii propriei valori. El nu reprezintă altceva decât un proces de generare a noilor idei, dezvoltarea și rafinarea acestora, încât leadershipul să capete un contur mai bine definit şi mult mai sofisticat.

Leadership: Îţi poţi asigura valoarea deplină prin transformarea materiei?

Cineva spunea că educaţia de sine face dintr-un om ceea ce poate el fi. Exact. Adevăraţii gânditori şi practicieni ai leadershipului, sunt în fond adânc uniţi în demersurile lor educative, preocupându-se cu o intensitate egală de stabilirea unui sens mai înalt al potenţialului propriu. Eforturile lor sunt îndreptate în special spre întărirea sectoarelor de cunoaştere care le poate asigura valoare deplină, prin metode sensibile şi pretenţioase de transformare a materiei care poate stimula progresul în domeniu.

Deci, inovaţia îi ţine într-o permanentă încordare, mobilizându-le toată atenţia, obligându-i să facă uz de toate activele şi resursele de inspiraţie şi creativitate imediată pentru găsirea unor noi surse de aprovizionare a capitalului lor propriu de cunoştinţe, trebuincioase maximizării rezultatelor aşteptate.

Sursa fluxului de materie pură nu este altceva decât rezultatul muncii individuale a liderului care pe parcursul timpului şi-a îmbogăţit cunoştinţele folosindu-se de experienţa înaintaşilor şi contemporanilor săi, ca şi de experienţele proprii. Rezultând a da naştere unei “materii” inedite, inteligibile şi cu aplicaţii practice, ce poate fi transmisă altora, fiind unanim înţeleasă şi acceptată.

Dacă vrei să fii un lider al cărui profesionalism nu este pus la îndoială, atunci fă uz de toate activele şi resursele trebuincioase dezvoltării ştiinţei de a conduce. Fereşte-te să cazi victima degradării şi regresului.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us