ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Universul cunoaşterii fără nume

On Februarie 02, 2014, in Leadership N6-Celsius, by Neculai Fantanaru

Realizează o prospectare de control a ştiinţei tale, prin conceperea leadershipului ca instrument de manipulare a cunoaşterii.

Mă aflam în faţa unui fenomen bizar care sfida regulile ştiinţei inovatoare, pe care eu însumi le formulasem. Necontenit, ca urmare a jocului liber al imaginaţiei, urmam calculat un raţionament care se regăsea într-un precedent aproape inexplicabil. Trebuia să merg mai mult înapoi, ca să pot vedea înainte.

Dezechilibrul conştient al axelor mele de existenţă progresa spre echilibrul acceptabil al unei traiectorii stabile şi predictibile. Influenţate de valoarea actualizată a fluxului de perspective în care puteam să mă joc cu posibilităţile de dezvoltare aduse de ştiinţă, aproape nelimitate.

Atomii stabili construiţi în jurul ştiinţei mele, născuţi aparent într-un Big-Bang din care se forma noul univers al cunoaşterii fără nume, fără egal şi fără sfârşit, mişunau continuu în jurul întrebării pe care şi-o tot punea biologul olandez Jan Swammerdam: “Cu ce este mai prejos micul cărăbuş de strălucita pasăre de peste mări?

Amănuntul acesta îmi revedea mereu în minte, tot mai pregnant, ca un secret sedimentat parcă pe fundul unui ocean care adăpostea o nouă viaţă. Pesemne că mergeam tot înainte. Iar ca protector al propriei mele ştiinţe, îmi revenea sarcina să descopăr diferenţele importante care apăreau între forţa de rezistenţă a unei gândiri planificate şi forţa motoare a unei gândiri care intra în dialog cu altă gândire.

Amândouă forţele erau rezultate din constatarea următoarei disparităţi: crearea de forme derivate a conţinutului de idei şi concepţii se substituia unei neîncetate opţiuni pentru interpretarea şi reprezentarea unei realităţi pe care nu o cunoaşteam în mod direct. Acesta era pasul înapoi care mă ajuta să îmi pun în valoare tehnica de lucru, potenţialul creator şi cunoştinţele acumulate, punând în aplicare ce îmi vorbea instinctul.

Eram mereu gata să prelungesc, cu un devotament aproape de neînţeles, modul de a concepe raportul dintre experienţele trăite şi eforturile susţinute de eficientizare a potenţialului meu de a genera ordine în haosul numeroaselor mele incursiuni în lumea ştiinţei. Întru racordarea la standardele unei cunoaşteri intuitive, superioare altor mijloace de cunoaştere, pe care numai adevărul şi conţinutul ei unic mă făceau liber să înţeleg şi să-mi controlez facultăţile intelectuale.

Leadership: Poţi să-ţi activezi capacitatea de a efectua un query de tip “update” folosind funcţia “search”?

Ştiinţa echilibrează forţa de care dispune liderul pentru realizarea misiunii cu care a pornit la drum. Asemenea unei făclii care nu ştie să se stingă şi te face să-ţi găseşti drumul prin întunericul generat de limitele propriilor percepţii şi raţiuni, experienţe şi capacităţi, ştiinţa îşi extinde zona de identificare a celor mai bune sau mai importante practici pentru implementarea unor noi invenţii şi modele de leadership.

Dar pentru ca ştiinţa să treacă la cârma leadershipului, ea trebuie să fie autentică, să nu poată fi încătuşată de prejudecăţi care i-ar putea denatura de la bun început menirea. Şi numai urmând calculat un raţionament care se regăseşte într-un precedent aproape necunoscut, ştiinţa ta va putea să ţină pasul cu noile tendinţe, devenind o putere semnificativă în lume, în centrul unui joc în care durităţile din “teren” trec deseori de limita oricăror regulamente.

Din acest motiv, analizând orice aspect care îţi dă de înţeles că e cazul să ridici nivelul de producţie al suprafeţei de contact cu excelenţa, trebuie să te supui unui joc în care trebuie să ghiceşti variantele corecte ale formulelor de continuare a cercetărilor, în sensul perfecționării. Adică să-ţi activezi capacitatea de a efectua acel query de tip “update” folosit de funcţia “search” pusă la dispoziţie de cunoaştere, pentru completarea oricăror lipsuri de natură necunoscută ştiinţei actuale.

Nu degeaba afirma scriitorul Andre Maurois că ştiinţa este o lungă şi sistematică curiozitate. Trecând de la o evoluţie oscilantă, presărată cu greşeli, la una reglată prin precizie şi fiabilitate ridicată, leadershipul capătă noi proporţii. Dezvoltate în jurul curiozităţii de a cerceta tainele cele de nepătruns ale unor noi regiuni de cunoaştere experimentală.

Dincolo de simplismul unor legi care, prin natura lor, supun cunoaşterea unei relaţii determinate pe cale analitică, identificate prin calcul şi intuiţie, liderul ar trebui să caute să descopere dubla valoare a experienţei sale în creaţia pe care o plămădeşte.

Care este limita maximă pe care ştiinţa ta o atribuie fundamentului pe care se sprijină leadershipul?

Leadershipul este permis numai în cadrul unor limite ale unor condiţii strict definite. Dar atunci când vine vorba de abordări inovative care încurajează orientarea spre un stil nonconformist, care să nu intre în niciun fel de tipare, nu există certitudini sau garanţii 100% că nu va sfida regulile şi normele existente.

Asta se traduce prin expresia: “Trebuie să mergi mai mult înapoi, ca să poţi vedea înainte.” Adică, să realizezi o prospectare de control a ştiinţei tale, prin conceperea leadershipului ca instrument de manipulare a unei cunoaşteri tot mai complexe. Care prin experienţă şi erudiţie, poate conduce la un solid sentiment de competenţă exclusivă.

Limita maximă pe care ştiinţa ta o atribuie fundamentului pe care se sprijină leadershipul este dată de configuraţia aleasă pentru organizarea teritoriului de exprimare, de găsire a celor mai inteligente metode de update la standardul de gândire adoptat. De aceea, ca protector al propriei tale ştiinţe, îţi revine sarcina să descoperi diferenţele importante care apar între forţa de rezistenţă a unei gândiri planificate şi forţa motoare a unei gândiri care intră în dialog cu altă gândire.

Universul cunoaşterii fără nume vizează analiza retrospectivă a cunoştinţelor în domeniul conducerii, care permite o îmbogăţire şi o reactualizare a acestora în vederea atingerii unor performanţe deosebite. Cunoaşterea nu are un nume care să-i acopere întreg teritoriul plin de mister, ci are o întreagă poveste în spate pe care nu vei ajunge niciodată să o isprăveşti. Dar căreia îi poţi adăuga oricând un nou capitol. Iar dacă îi înţelegi tâlcul, îi poţi găsi oricând şi un titlu nou.

Ai puterea să înaintezi printre jaloanele fixate de teritoriul unei poveşti fără sfârşit?

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Alchimistul (II)
  2. Alchimistul (I)
  3. Tango to Evora
  4. Lily was here

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate

Like Us On Facebook

Subscribe to us