ro  fr  en  es  pt  ar  zh  hi  de  ru
ART 2.0 ART 3.0 ART 4.0 ART 5.0 ART 6.0 Pinterest

Divano

On Decembrie 14, 2019, in Leadership FX-Intensive, by Neculai Fantanaru

Trăsăturile stilistice ale unei arte originale poartă promisiunea unei vieţi din altă viaţă.

Frumos sunt tot timpul când mă vezi, adorabil prin intensitatea cu care evoc libertatea spaţiilor întinse, fără să dau dovadă de snobism în decizia de a mă înfăţişa lumii ca pe o unică şi măreaţă zidire a imaginii „artistului nemuritor”. Câtă umanitate există în vorbele mele, câtă nobleţe în modul cum mă prezint în faţa exigenţei estetice. Oare forma de expresie nu este un proces asemănător cu focul lăuntric sau cu trăitul prin transcendenţă?

În aşteptarea razelor de soare, îmi permit luxul de a privi înspre Chipul Domnului văzut din alt unghi, din alt secol, dintr-o graţie nemaiîntâlnită, din alt sistem de referinţă, din estetica unei lumi aparte, din contrapresiunea acestui factor viu, fierbinte, preţios pur sânge, care este vibraţia murmurată a unui Eu suprasensibil în mijlocul unui cer de toamnă, perfect şi nepieritor. Probabil sunt un trandafir special, unicul care conduce la Renaştere.

Numai prin taine se face cunoscută evlavia mea. Vrednica osteneală cu care mi-am educat spiritul de perfecţiune, doar în lumina lui Amos, discreţia de a înalţa căptuşeala vastei „îngrădiri sacre” în care lucrează Absolutul unei imagini incredibile, prin extragerea esenţei unui stil de creaţie nepieritor din descifrarea tehnicii picturale de reprezentare a aparenţelor sensibile, toate acestea m-au condus la asimilarea unei drăgălăşenii lipsită de complicaţii.

Ca şi trandafir cu aspect unic, nu-mi rămâne decât să lămuresc natura şi împrejurarea prin care Lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu se oferă drept spaţiu de aluzii transcendente exprimate în termeni de oglindiri în alte lumi şi alte vieţi, să sfidez timpul, chiar dacă el îmi vorbeşte adesea doar în limbajul cabaliştilor, aşezând spaţialitatea imaginii mele în relaţie strânsă cu modificările succesive suferite în percepţia spaţiului de creaţie, a posteriori.

Leadership: Poţi să te recunoşti în imaginea unei fiinţe supuse unei vieţi din altă viaţă, în corespondenţă cu ideea unei creaţii speciale izvorâte dintr-o pornire de înălţare de sine reflectată în rodul legăturii cu "Lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu" ?

Triumful eleganţei şi discreţiei mele, profund semnificativ din punct de vedere al unui peisaj reflectat într-un subiect transcendental, ascuns sub un act de simbolizare In Quatro Orbitor, şi ţinând cont de succesiunea anotimpurilor, stă în puterea de a imprima în mintea artistului o anumită stare de spirit care duce la înflorirea unei identităţi originale. Călătoria în valea sufletului, a sentimentelor, a trăirilor mele puternice este redată cel mai bine în „Precuvântare la micile Solilocvii”:

„S-au ţinut discursuri despre mine. Am fost comemorat şi elogiat peste măsură. Cu toate acestea îmi amintesc de o vreme când oamenii ştiau să mă pună la locul cuvenit, alături de celelalte evenimente fireşti ale vieţii, împărtăşindu-se din mine dintr-o pornire nemuritoare. Iată, însă, că toate se schimbă şi nici eu nu-mi pot îngădui să rămân acelaşi.”

Lumea m-a văzut întotdeauna în viziunea unei opere cu ecouri universale, precum Raiul pe Pământ, chiar dacă de atâtea ori nu mi-am dorit nimic mai mult decât să trăiesc printre oameni ca un model de inspiraţie şi pietate, să mă străduiesc din răsputeri să stârnesc în ei emoţii diferite. S-a întâmplat să fiu mai mult decât mi-am închipuit. Scenariul pe care trebuia să mi-l imaginez ca să ating condiţia zeilor era deschiderea directoare a unei creaţii spre spaţiul perspectival de tip renascentist, cu întoarcere la 90 de grade spre încercarea omenirii de a găsi o semnificaţie transcendentă vieţii.

O simplă privire într-un colț al naturii vă va dezvălui o infinitate de forme de existență și manifestare a vieții mele, prin întrepătrunderea a numeroase încercări, corecţii şi adecvări ale legăturii dintre artist şi obiectul artei lui, dintre om şi univers. În fond, asta-i frumuseţea unei opere de artă, să te percepi centrul universului şi să dai profunzime extensiei spaţiale care te înconjoară.

Lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu este acea cunoaştere superioară obţinută prin transformarea artistului în substanţa intimă a creaţiei sale, reprezentând puterea spirituală de a fi prezent ca martor al manifestărilor lumii în orice timp şi în orice loc.

Port sigiliul credinţei puternice investită cu capacitatea de a reproduce formatul artei doar pentru cei aleşi, proiectând într-o capodoperă plină de viaţă întreaga mea experienţã de a sonda umanul, de a-l vedea în diverse ipostaze, de a-l învesti cu eternal, pieritorul cu nepieritorul, relativul cu absolutul. De aici se trage ambiţia de a reda artistic factorul viu al coagulării sângelui lui Jupiter cu evlavia lui Athena, care de secole a plăsmuit credinţa cu devoţiuni puternice.

Sigiliul are forma de simbol a infinitului, fiind pus într-o anumită relaţie cu lumea artei, el círculo de fuego del libro espiritual, prin intermediul actului de creaţie a naturii repetat în Cauza Aryosthea pe care stăpânul meu, pictorul unei simplităţi candide, o inserează într-o lume de poveste, pe această cale aliniindu-şi sentimentele cu reflexul primar al Esenţei Cristaline.

Credinţa şi conţinutul afectiv sunt mai bogate în deschideri simbolice, spre deosebire de desen, în intimitatea unei colecţii de colaje suprarealiste.

Stăpânului meu nu i-a rămas decât să mă transforme într-un mijloc de expresie, un mijloc de exprimare a sentimentelor cu ajutorul literelor, petelor cromatice şi a liniilor ferme, printr-un act sacramental de recunoaştere a lumii eterne într-o personificare a splendorii naturii. Acest unic artist al existenţei mele, imortalizându-mă cu solemnitate într-un spaţiu atemporal, cu trecere în alte universuri, pare să fie influenţat de vitalitatea unui stil de gândire împărtăşit de Jorge Luis Borges, care spunea:

„Acceptăm lesne realitatea, poate fiindcă intuim că nimic nu-i real. Poate că rusticul Poem al Cidului e contraponderea cerută de un singur epitet din Eglogele lui Garcilaso sau de o sentinţă a lui Heraclit.”

Leadership: Ţi-ai dezvoltat capacitatea de a descoperi linia fină dintre interiorul ascuns al lucrurilor şi exteriorul sesizabil, încât să-ţi extinzi limita de percepţie a actului de creaţie?

Prin profunzime şi complexitate, într-o reprezentare a vieţii obţinută prin Coincidentza Notorius în câmpul conştiinţei Inmariasty, dincolo de existenţa unei opere a naturii redată simbolic, artistul poate modela (cu accent pe valoarea expresivă a dominanţei cromatice) o lume, o realitate, o perspectivă, o personalitate, în aşa fel încât să învie măreţia trecerii sale peste timpuri. Există o adâncime în relaţia cu universul, justificată prin necesitatea de a menţine “un joc jucat etern dinaintea creatului”.

Cu ajutorul străfulgerării sângerii a universului imaginat de Toma de Aquino, completat de notele străvechi ale Sfinţilor Părinţi Creştini, artistul declanşează în faţa manifestărilor sacrului modern stări afective şi sentimente care fac să vibreze linia fină dintre interiorul ascuns al lucrurilor şi exteriorul sesizabil.

L-am auzit odată pe stăpânul meu vorbind cu el însuşi, foarte aproape de mine, cu un soi de aplecare spre miza unui dialog purtat parcă între doi titani ai Odiseei. L-am înţeles mai bine ca oricine, căci trandafirii înţeleg totul dintr-o știință aparte a dominării spațiului pământesc. El îşi spunea:

- Uneori mi se pare că sunt altcineva, mult mai îndreptăţit să mişte punctul luminos de întuneric al Divinului, ca şi când un spirit de o rară mobilitate, ca al lui Homer, s-ar fi deplasat în timp doar pentru a-şi găsi în mine locul de izbăvire a Marii Opere. Nu mă recunosc în persoana lui decât atunci când gândul cel mai fugar ascultă de puterea elementară a lumii sublunare.

Nu poţi să inspiri o exprimare mai bogată, plină de semnificaţii în sipetul artei, fără să simţi farmecul, mireasma sufletului care te îmbie întru necunoscut şi ezoteric. Trandafirul este mai mult decât o compoziţie descrisă într-o dominantă cromatică intenţionată, ci este produsul exclusivist al unui act de creaţie ce se dezvoltă prin exersarea obţinerii de expresivităţi, prin combinarea elementelor de limbaj plastic.

Leadershipul, în termeni de act de creaţie, surprinde căutarea unei identităţi vizuale construită în condiţiile în care te simţi condus de o forţă exterioară ţie cu impact puternic în performanţa realizării congruenţei dintre „a priori” şi „a posteriori”.

Divano este denumirea generică a unei incursiuni în lumea creaţiei văzută ca o comparaţie cu un adevărat miracol ce trebuie ocrotit în alternanţa „subiectiv - divin”, apropiată de relaţia originală om-natură-univers constituită etern în spirit şi trăită în profunzimile expresivităţii, simbolisticii şi naturaleţei prin care se realizează transpunerea emoţiilor într-o imagine fabuloasă.

 


Ultimele articole accesate de cititori:

  1. Ochii mei vad lucruri pe care tu nu le vezi
  2. Te admir cu ochii, ce nu-i vezi
  3. Autenticitatea omului care se gandeste pe sine
  4. Triumful oamenilor grandiosi

Alatura-te Comunitatii Neculai Fantanaru
decoration
Despre | Site Map | Termeni si conditii | Privacy | Parteneri | Feedback | RSS Feeds
© Neculai Fantanaru - Toate drepturile rezervate